Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 19. aprill 2012 - Strasbourg

11. Biomeetrilised passid (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (000052/2012), mille esitas(id) Carlos Coelho ja Simon Busuttil fraktsiooni PPE nimel, Ioan Enciu ja Henri Weber fraktsiooni S&D nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Franziska Keller ja Tatjana Ždanoka fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Biomeetrilised passid (B7-0107/2012)

Suuliselt vastatav küsimus (000065/2012), mille esitas(id) Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch ja Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Biomeetrilised passid (B7-0108/2012)

Suuliselt vastatav küsimus (000100/2012), mille esitas(id) Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel komisjonile: Biomeetrilised passid (B7-0112/2012)

Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sarah Ludford ja Franziska Keller esitasid suuliselt vastatavad küsimused (B7-0107/2012 ja B7-0108/2012).

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander ALVARO
asepresident

Roberts Zīle esitas suuliselt vastatava küsimuse B7-0112/2012.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel, Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Tatjana Ždanoka fraktsiooni Verts/ALE nimel, Zbigniew Ziobro fraktsiooni EFD nimel, Simon Busuttil, Nessa Childers, Roberta Angelilli ja Véronique Mathieu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr ja Petru Constantin Luhan.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika