Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2012. gada 19. aprīlis - Strasbūra

11. Biometriskās pases (debates)
CRE

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (000052/2012) un kuru uzdeva Carlos Coelho un Simon Busuttil PPE grupas vārdā, Ioan Enciu un Henri Weber S&D grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Franziska Keller un Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Biometriskās pases (B7-0107/2012).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (000065/2012) un kuru uzdeva Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch un Louis Michel ALDE grupas vārdā Komisijai: Biometriskās pases (B7-0108/2012).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (000100/2012) un kuru uzdeva Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā Komisijai: Biometriskās pases (B7-0112/2012).

Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sarah Ludford un Franziska Keller izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (B7-0107/2012 un B7-0108/2012).

SĒDI VADA: Alexander ALVARO
Priekšsēdētāja vietnieks

Roberts Zīle izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski (B7-0112/2012).

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE grupas vārdā, Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā, Zbigniew Ziobro EFD grupas vārdā, Simon Busuttil, Nessa Childers, Roberta Angelilli un Véronique Mathieu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr un Petru Constantin Luhan.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika