Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 19 april 2012 - Straatsburg

11. Biometrische paspoorten (debat)
Volledige verslagen

Mondelinge vraag (000052/2012) van Carlos Coelho en Simon Busuttil, namens de PPE-Fractie, Ioan Enciu en Henri Weber, namens de S&D-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Franziska Keller en Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Biometrische paspoorten (B7-0107/2012)

Mondelinge vraag (000065/2012) van Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch en Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Biometrische paspoorten (B7-0108/2012)

Mondelinge vraag (000100/2012) van Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, aan de Commissie: Biometrische paspoorten (B7-0112/2012)

Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sarah Ludford en Franziska Keller lichten de mondelinge vragen toe (B7-0107/2012 en B7-0108/2012).

VOORZITTER: Alexander ALVARO
Ondervoorzitter

Roberts Zīle licht de mondelinge vraag toe (B7-0112/2012).

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-Fractie, Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Zbigniew Ziobro, namens de EFD-Fractie, Simon Busuttil, Nessa Childers, Roberta Angelilli en Véronique Mathieu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr en Petru Constantin Luhan.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid