Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 19 kwietnia 2012 r. - Strasburg

11. Paszporty biometryczne (debata)
CRE

Pytanie ustne (000052/2012), które skierowali do Komisji: Carlos Coelho i Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, Ioan Enciu i Henri Weber w imieniu grupy S&D, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Franziska Keller i Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE: Paszporty biometryczne (B7-0107/2012)

Pytanie ustne (000065/2012), które skierowali do Komisji: Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch i Louis Michel w imieniu grupy ALDE: Paszporty biometryczne (B7-0108/2012)

Pytanie ustne (000100/2012), które skierował do Komisji Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR: Paszporty biometryczne (B7-0112/2012)

Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sarah Ludford i Franziska Keller zadali pytania ustne (B7-0107/2012 i B7-0108/2012).

PRZEWODNICTWO: Alexander ALVARO
Wiceprzewodniczący

Roberts Zīle zadał pytanie ustne B7-0112/2012.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE, Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Zbigniew Ziobro w imieniu grupy EFD, Simon Busuttil, Nessa Childers, Roberta Angelilli i Véronique Mathieu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr i Petru Constantin Luhan.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności