Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 19 aprilie 2012 - Strasbourg

11. Pașapoartele biometrice (dezbatere)
CRE

Întrebare orală (000052/2012) adresată de Carlos Coelho şi Simon Busuttil, în numele Grupului PPE, Ioan Enciu şi Henri Weber, în numele Grupului S&D, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Franziska Keller şi Tatjana Ždanoka, în numele Grupului Verts/ALE, Comisiei: Paşapoartele biometrice (B7-0107/2012)

Întrebare orală (000065/2012) adresată de Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch şi Louis Michel, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Pașapoartele biometrice (B7-0108/2012)

Întrebare orală (000100/2012) adresată de Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Comisiei: Pașapoartele biometrice (B7-0112/2012)

Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sarah Ludford şi Franziska Keller au dezvoltat întrebările orale.(B7-0107/2012 şi B7-0108/2012)

A PREZIDAT: Alexander ALVARO
Vicepreşedinte

Roberts Zīle a dezvoltat întrebarea orală B7-0112/2012.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, în numele Grupului PPE, Sylvie Guillaume, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Tatjana Ždanoka, în numele Grupului Verts/ALE, Zbigniew Ziobro, în numele Grupului EFD, Simon Busuttil, Nessa Childers, Roberta Angelilli şi Véronique Mathieu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr şi Petru Constantin Luhan.

A intervenit Cecilia Malmström.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate