Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 19. apríla 2012 - Štrasburg

11. Biometrické pasy (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (000052/2012), ktorú položili Carlos Coelho a Simon Busuttil v mene skupiny PPE, Ioan Enciu a Henri Weber v mene skupiny S&D, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Franziska Keller a Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Biometrické pasy (B7-0107/2012)

Otázka na ústne zodpovedanie (000065/2012), ktorú položili Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch a Louis Michel v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Biometrické pasy (B7-0108/2012)

Otázka na ústne zodpovedanie (000100/2012), ktorú položil Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, pre Komisiu: Biometrické cestovné pasy (B7-0112/2012)

Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sarah Ludford a Franziska Keller rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie (B7-0107/2012 a B7-0108/2012).

PREDSEDNÍCTVO: Alexander ALVARO
podpredseda

Roberts Zīle rozvinul otázku na ústne zodpovedanie B7-0112/2012.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Agustín Díaz de Mera García Consuegra v mene skupiny PPE, Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, Zbigniew Ziobro v mene skupiny EFD, Simon Busuttil, Nessa Childers, Roberta Angelilli a Véronique Mathieu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr a Petru Constantin Luhan.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia