Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 19. aprill 2012 - Strasbourg

12. Vähem soodsate piirkondade piiritlemine ühise põllumajanduspoliitika reformi kontekstis (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (000070/2012), mille esitas(id) Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann ja Albert Deß fraktsiooni PPE nimel, Luis Manuel Capoulas Santos ja Paolo De Castro fraktsiooni S&D nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Britta Reimers, Marian Harkin ja Giommaria Uggias fraktsiooni ALDE nimel nõukogule: Vähem soodsate piirkondade piiritlemine ühise põllumajanduspoliitika reformi kontekstis (B7-0110/2012).

Suuliselt vastatav küsimus (000071/2012), mille esitas(id) Patrick Le Hyaric ja Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel nõukogule: Vähem soodsate piirkondade piiritlemine ühise põllumajanduspoliitika reformi kontekstis (B7-0111/2012).

Elisabeth Köstinger, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson ja George Lyon esitasid suuliselt vastatava küsimuse B7-0110/2012.

Sõna võttis Morten Bødskov (nõukogu eesistuja).

Sõna võtsid Herbert Dorfmann fraktsiooni PPE nimel, Paolo De Castro fraktsiooni S&D nimel, Britta Reimers fraktsiooni ALDE nimel, Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel, Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel, Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Jahr, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Werner Kuhn, Iratxe García Pérez, Liam Aylward, Martin Häusling, Julie Girling, Maria do Céu Patrão Neves, Csaba Sándor Tabajdi, Richard Ashworth, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Albert Deß ja Jarosław Kalinowski.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Sabine Verheyen.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Phil Prendergast, Mairead McGuinness ja Riikka Manner.

Sõna võttis João Ferreira, kes esitas suuliselt vastatava küsimuse B7-0111/2012.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Rareş-Lucian Niculescu, Giovanni La Via, Milan Zver ja Seán Kelly.

Sõna võttis Morten Bødskov.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika