Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 19 april 2012 - Straatsburg

12. Afbakening van probleemgebieden in het kader van de hervorming van het GLB (debat)
Volledige verslagen

Mondelinge vraag (000070/2012) van Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann en Albert Deß, namens de PPE-Fractie, Luis Manuel Capoulas Santos en Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Britta Reimers, Marian Harkin en Giommaria Uggias, namens de ALDE-Fractie, aan de Raad: Afbakening van probleemgebieden in het kader van de hervorming van het GLB (B7-0110/2012)

Mondelinge vraag (000071/2012) van Patrick Le Hyaric en Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Raad: Afbakening van probleemgebieden in het kader van de hervorming van het GLB (B7-0111/2012)

Elisabeth Köstinger, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson en George Lyon lichten de mondelinge vraag toe B7-0110/2012.

Het woord wordt gevoerd door Morten Bødskov (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Herbert Dorfmann, namens de PPE-Fractie, Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie, Britta Reimers, namens de ALDE-Fractie, Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, Janusz Wojciechowski, namens de ECR-Fractie, Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Peter Jahr, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Werner Kuhn, Iratxe García Pérez, Liam Aylward, Martin Häusling, Julie Girling, Maria do Céu Patrão Neves, Csaba Sándor Tabajdi, Richard Ashworth, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Albert Deß en Jarosław Kalinowski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sabine Verheyen.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Phil Prendergast, Mairead McGuinness en Riikka Manner.

Het woord wordt gevoerd door João Ferreira om een toelichting te geven op mondelinge vraag B7-0111/2012.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Rareş-Lucian Niculescu, Giovanni La Via, Milan Zver en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Morten Bødskov.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid