Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 19 kwietnia 2012 r. - Strasburg

12. Określenie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w kontekście reformy WPR (debata)
CRE

Pytanie ustne (000070/2012) które zadali: Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann i Albert Deß w imieniu grupy PPE, Luis Manuel Capoulas Santos i Paolo De Castro w imieniu grupy S&D, James Nicholson w imieniu grupy ECR, George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Britta Reimers, Marian Harkin i Giommaria Uggias w imieniu grupy ALDE, do Rady: Określenie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w kontekście reformy WPR (B7-0110/2012)

Pytanie ustne (000071/2012) które zadali: Patrick Le Hyaric i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, do Rady: Określenie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w kontekście reformy WPR (B7-0111/2012)

Elisabeth Köstinger, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson i George Lyon zadali pytanie ustne B7-0110/2012.

Głos zabrał Morten Bødskov (urzędujący przewodniczący Rady).

Głos zabrali: Herbert Dorfmann w imieniu grupy PPE, Paolo De Castro w imieniu grupy S&D, Britta Reimers w imieniu grupy ALDE, Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR, Jacky Hénin w imieniu grupy GUE/NGL, Diane Dodds niezrzeszona, Peter Jahr, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Wernera Kuhna, Iratxe García Pérez, Liam Aylward, Martin Häusling, Julie Girling, Maria do Céu Patrão Neves, Csaba Sándor Tabajdi, Richard Ashworth, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Albert Deß i Jarosław Kalinowski.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Sabine Verheyen.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Phil Prendergast, Mairead McGuinness i Riikka Manner.

Głos zabrał João Ferreira w celu rozwinięcia pytania ustnego B7-0111/2012.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Rareş-Lucian Niculescu, Giovanni La Via, Milan Zver i Seán Kelly.

Głos zabrał Morten Bødskov.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności