Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 19 aprilie 2012 - Strasbourg

12. Delimitarea zonelor defavorizate în contextul reformei PAC (dezbatere)
CRE

Întrebare orală (000070/2012) adresată de Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann şi Albert Deß, în numele Grupului PPE, Luis Manuel Capoulas Santos şi Paolo De Castro, în numele Grupului S&D, James Nicholson, în numele Grupului ECR, George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Britta Reimers, Marian Harkin şi Giommaria Uggias, în numele Grupului ALDE, Consiliului: Delimitarea zonelor defavorizate în contextul reformei PAC (B7-0110/2012)

Întrebare orală (000071/2012) adresată de Patrick Le Hyaric şi Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Consiliului: Delimitarea zonelor defavorizate în contextul reformei PAC (B7-0111/2012)

Elisabeth Köstinger, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson şi George Lyon au dezvoltat întrebarea orală B7-0110/2012.

A intervenit Morten Bødskov (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului).

Au intervenit: Herbert Dorfmann, în numele Grupului PPE, Paolo De Castro, în numele Grupului S&D, Britta Reimers, în numele Grupului ALDE, Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR, Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, Diane Dodds, neafiliată, Peter Jahr, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Werner Kuhn, Iratxe García Pérez, Liam Aylward, Martin Häusling, Julie Girling, Maria do Céu Patrão Neves, Csaba Sándor Tabajdi, Richard Ashworth, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Albert Deß şi Jarosław Kalinowski.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Sabine Verheyen.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Phil Prendergast, Mairead McGuinness şi Riikka Manner.

A intervenit João Ferreira pentru a dezvolta întrebarea orală B7-0111/2012.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Rareş-Lucian Niculescu, Giovanni La Via, Milan Zver şi Seán Kelly.

A intervenit Morten Bødskov.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate