Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Четвъртък, 19 април 2012 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 3.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 4.Споразумение между САЩ и ЕС относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ *** (разискване)
 5.Трафик на хора (разискване)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Централноафриканската република относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в ЕС *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Либерия за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал, внасяни в Европейския съюз *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Инструменти за споделяне на риска за държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения ***I (гласуване)
  
6.4.Становище на Съда на ЕС относно съответствието с Договорите на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати (гласуване)
  
6.5.Споразумение между САЩ и ЕС относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ *** (гласуване)
  
6.6.Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък * (гласуване)
  
6.7.Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията * (гласуване)
  
6.8.Призив за конкретни начини за борба с данъчните измами и укриването на данъци (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Присъединяване на ЕС към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (разискване)
 11.Паспорти с биометрични данни (разискване)
 12.Очертаване на необлагодетелстваните райони във връзка с реформата на ОСП (разискване)
 13.Състав на комисиите и делегациите
 14.Какво означава "местно произведена" храна? (разискване)
 15.Положението на мигрантите в Гърция (разискване)
 16.Проект на коригиращ бюджет №1/2012 - финансиране на ITER (разискване)
 17.Въздействие върху предоставянето на помощ вследствие на извършеното от Комисията прехвърляне на отговорности по управление на външната помощ от централните й служби към делегациите (кратко представяне)
 18.Модернизиране на системите за висше образование в Европа (кратко представяне)
 19.Електронното управление като движеща сила за изграждането на конкурентоспособен единен цифров пазар (кратко представяне)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (178 kb) Присъствен списък (62 kb)    Резултати от поименно гласуване (1042 kb) 
 
Протокол (186 kb) Присъствен списък (52 kb) Резултати от гласувания (139 kb) Резултати от поименно гласуване (556 kb) 
 
Протокол (245 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (402 kb) Резултати от поименно гласуване (1226 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност