Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 19. dubna 2012 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 3.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 4.Dohoda mezi USA a EU o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států *** (rozprava)
 5.Obchod s lidmi (rozprava)
 6.Hlasování
  
6.1.Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Středoafrickou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Libérií o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Nástroje pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi ***I (hlasování)
  
6.4.Stanovisko Soudního dvora o slučitelnosti Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států se Smlouvami (hlasování)
  
6.5.Dohoda mezi USA a EU o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států *** (hlasování)
  
6.6.Společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob * (hlasování)
  
6.7.Zdanění energetických produktů a elektřiny * (hlasování)
  
6.8.Výzva k nalezení konkrétních způsobů, jak bojovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech (rozprava)
 11.Biometrické cestovní pasy (rozprava)
 12.Vymezení znevýhodněných oblastí v kontextu reformy SZP (rozprava)
 13.Členství ve výborech a delegacích
 14.Co si představit pod „místní výrobou“ potravin? (rozprava)
 15.Situace migrantů v Řecku (rozprava)
 16.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2012: financování projektu ITER (rozprava)
 17.Převod pravomocí v oblasti řízení vnější pomoci z Komise a jeho dopad na poskytování pomoci (krátké přednesení)
 18.Modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání (krátké přednesení)
 19.Konkurenceschopný jednotný digitální trh – elektronická správa jako průkopnický čin (krátké přednesení)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (158 kb) Prezenční listina (62 kb)    Jmenovitá hlasování (1042 kb) 
 
Zápis (179 kb) Prezenční listina (52 kb) Výsledky hlasování (144 kb) Jmenovitá hlasování (518 kb) 
 
Zápis (222 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (385 kb) Jmenovitá hlasování (1085 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí