Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 19. april 2012 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 4.En aftale mellem USA og EU om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til USA's Department of Homeland Security *** (forhandling)
 5.Menneskehandel (forhandling)
 6.Afstemningstid
  
6.1.Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Den Centralafrikanske Republik om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til EU *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.2.Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Liberia om retshåndhævelse på skovbrugsområdet, god forvaltningspraksis og handel med træprodukter til Den Europæiske Union *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.3.Risikodelingsinstrumenter for medlemsstater, der har vanskeligheder eller har risiko for alvorlige vanskeligheder med deres finansielle stabilitet ***I (afstemning)
  
6.4.Udtalelse fra Domstolen om foreneligheden med traktaterne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security (afstemning)
  
6.5.En aftale mellem USA og EU om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til USA's Department of Homeland Security *** (afstemning)
  
6.6.Et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag * (afstemning)
  
6.7.Beskatning af energiprodukter og elektricitet * (afstemning)
  
6.8.Efterlysning af konkrete metoder til bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.EU's tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention (forhandling)
 11.Biometriske pas (forhandling)
 12.Afgrænsning af ugunstigt stillede områder i forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik (forhandling)
 13.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 14.Hvad er ”lokalt producerede” fødevarer? (forhandling)
 15.Situationen for indvandrere i Grækenland (forhandling)
 16.Forslag til ændringsbudget 1/2012: finansiering af ITER (forhandling)
 17.Følgerne for bistandsydelsen af dekoncentreringen af Kommissionens forvaltning af bistand til tredjelande fra de centrale tjenestegrene til delegationerne (kortfattet forelæggelse)
 18.Modernisering af Europas videregående uddannelser (kortfattet forelæggelse)
 19.Et konkurrencedygtigt digitalt indre marked - e-forvaltning som spydspids (kortfattet forelæggelse)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (155 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1042 kb) 
 
Protokol (157 kb) Tilstedeværelsesliste (52 kb) Afstemningsresultater (140 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (516 kb) 
 
Protokol (221 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (190 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1086 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik