Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 19. aprill 2012 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 4.USA ja ELi vaheline leping, milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA Sisejulgeolekuministeeriumile *** (arutelu)
 5.Inimkaubandus (arutelu)
 6.Hääletused
  6.1.Metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodava puidu ja puittoodetega kauplemist käsitlev vabatahtlik partnerlusleping ELi ja Kesk-Aafrika Vabariigi vahel *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.2.ELi ja Libeeria vaheline vabatahtlik partnerlusleping, milles käsitletakse metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.3.Finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevatele liikmesriikidele mõeldud riskijagamisvahendid ***I (hääletus)
  6.4.Euroopa Kohtu arvamus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise lepingu (milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA Sisejulgeolekuministeeriumile) vastavuse kohta aluslepingutele (hääletus)
  6.5.USA ja ELi vaheline leping, milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA Sisejulgeolekuministeeriumile *** (hääletus)
  6.6.Ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud maksustamisbaas * (hääletus)
  6.7.Energiatoodete ja elektrienergia maksustamine * (hääletus)
  6.8.Maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemise konkreetsete viiside nõudmine (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.ELi ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga (arutelu)
 11.Biomeetrilised passid (arutelu)
 12.Vähem soodsate piirkondade piiritlemine ühise põllumajanduspoliitika reformi kontekstis (arutelu)
 13.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 14.Mis on „kohalikult toodetud” toit? (arutelu)
 15.Sisserändajate olukord Kreekas (arutelu)
 16.Paranduseelarve projekt nr 1/2012: ITERi rahastamine (arutelu)
 17.Komisjonipoolse välisabi korralduse peakorterilt delegatsioonidele üleandmise mõju abi andmisele (lühiettekanne)
 18.Euroopa kõrgharidussüsteemide ajakohastamine (lühiettekanne)
 19.E-valitsus kui konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu juhtiv jõud (lühiettekanne)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (155 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (1042 kb) 
 
Protokoll (155 kb) Kohalolijate nimekiri (52 kb) Hääletustulemused (135 kb) Nimelise hääletuse tulemused (491 kb) 
 
Protokoll (215 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletustulemused (197 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1084 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika