Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 19 april 2012 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 4.Overeenkomst EU-VS inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid *** (debat)
 5.Mensenhandel (debat)
 6.Stemmingen
  
6.1.Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Centraal-Afrikaanse Republiek inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van hout en houtproducten in de EU *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Liberia inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de EU *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Risicodelingsinstrumenten voor lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit ***I (stemming)
  
6.4.Advies van het Hof van Justitie over de verenigbaarheid met de Verdragen van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (stemming)
  
6.5.Overeenkomst EU-VS inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid *** (stemming)
  
6.6.Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting * (stemming)
  
6.7.Belasting van energieproducten en elektriciteit * (stemming)
  
6.8.Oproep om belastingfraude en belastingontduiking op concrete wijze te bestrijden (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (debat)
 11.Biometrische paspoorten (debat)
 12.Afbakening van probleemgebieden in het kader van de hervorming van het GLB (debat)
 13.Samenstelling commissies en delegaties
 14.Wat zijn "lokaal geproduceerde" voedingsmiddelen? (debat)
 15.Situatie van migranten in Griekenland (debat)
 16.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2012: financiering van ITER (debat)
 17.Impact op de steunverlening van de deconcentratie van het externesteunbeheer van de Commissie (korte presentatie)
 18.Modernisering van de Europese hogeronderwijssystemen (korte presentatie)
 19.Een concurrerende digitale interne markt - e-overheid als speerpunt (korte presentatie)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (158 kb) Presentielijst (62 kb)    Hoofdelijke stemming (1042 kb) 
 
Notulen (154 kb) Presentielijst (52 kb) Uitslag van de stemming (128 kb) Hoofdelijke stemming (509 kb) 
 
Notulen (224 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (188 kb) Hoofdelijke stemming (1083 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid