Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 19 kwietnia 2012 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 3.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 4.Umowa między USA a UE o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA *** (debata)
 5.Handel ludźmi (debata)
 6.Głosowanie
  
6.1.Dobrowolna umowa o partnerstwie między Unią Europejską a Republiką Środkowoafrykańską dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Dobrowolna umowa o partnerstwie między UE a Republiką Liberii dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.Instrumenty podziału ryzyka dla państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożonych ***I (głosowanie)
  
6.4.Opinia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności z traktatami Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (głosowanie)
  
6.5.Umowa między USA a UE o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA *** (głosowanie)
  
6.6.Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych * (głosowanie)
  
6.7.Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej * (głosowanie)
  
6.8.Apel o opracowanie konkretnych sposobów walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Przystąpienie UE do europejskiej konwencji praw człowieka (debata)
 11.Paszporty biometryczne (debata)
 12.Określenie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w kontekście reformy WPR (debata)
 13.Skład komisji i delegacji
 14.Czym jest żywność „produkowana na miejscu”? (debata)
 15.Sytuacja migrantów w Grecji (debata)
 16.Projekt budżetu korygującego nr 1/2012: finansowanie ITER (debata)
 17.Wpływ decentralizacji procesu zarządzania pomocą zewnętrzną przez Komisję na udzielanie pomocy (krótka prezentacja)
 18.Modernizacja europejskich systemów szkolnictwa wyższego (krótka prezentacja)
 19.Konkurencyjny jednolity rynek cyfrowy – administracja elektroniczna jako projekt przewodni (krótka prezentacja)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (152 kb) Lista obecności (62 kb)    Wyniki głosowań imiennych (1042 kb) 
 
Protokół (183 kb) Lista obecności (52 kb) Wyniki głosowania (134 kb) Wyniki głosowań imiennych (517 kb) 
 
Protokół (230 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (378 kb) Wyniki głosowań imiennych (1084 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności