Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 19. apríla 2012 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 3.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 4.Dohoda medzi EÚ a USA o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní ministerstvu vnútornej bezpečnosti USA *** (rozprava)
 5.Obchodovanie s ľuďmi (rozprava)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Stredoafrickou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s drevom a výrobkami z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Libériou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do EÚ *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Nástroje s rozdelením rizika určené členským štátom, ktoré majú alebo im hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou ***I (hlasovanie)
  
6.4.Stanovisko Súdneho dvora o zlučiteľnosti Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických so zmluvami (hlasovanie)
  
6.5.Dohoda medzi EÚ a USA o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní ministerstvu vnútornej bezpečnosti USA *** (hlasovanie)
  
6.6.Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb * (hlasovanie)
  
6.7.Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny * (hlasovanie)
  
6.8.Výzva na hľadanie konkrétnych opatrení na boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach (rozprava)
 11.Biometrické pasy (rozprava)
 12.Vymedzenie znevýhodnených oblastí v kontexte reformy SPP (rozprava)
 13.Zloženie výborov a delegácií
 14.Čo si predstaviť pod potravinami „miestnej výroby“? (rozprava)
 15.Situácia migrantov v Grécku (rozprava)
 16.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2012: financovanie projektu ITER (rozprava)
 17.Prenesenie právomocí v oblasti riadenia vonkajšej pomoci Komisie z jej ústredia na delegácie a jeho vplyv na poskytovanie pomoci (stručná prezentácia)
 18.Modernizácia európskych systémov vysokoškolského vzdelávania (stručná prezentácia)
 19.Konkurencieschopný jednotný digitálny trh – elektronická verejná správa ako vedúca sila (stručná prezentácia)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (156 kb) Prezenčná listina (62 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1042 kb) 
 
Zápisnica (181 kb) Prezenčná listina (52 kb) Výsledky hlasovania (148 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (517 kb) 
 
Zápisnica (227 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (376 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1152 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia