Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2197(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0049/2012

Ingivna texter :

A7-0049/2012

Debatter :

PV 20/04/2012 - 6
CRE 20/04/2012 - 6

Omröstningar :

PV 20/04/2012 - 10.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0145

Protokoll
Fredagen den 20 april 2012 - Strasbourg

6. Kvinnor och klimatförändringarna (debatt)
CRE

Betänkande om kvinnor och klimatförändringarna [2011/2197(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0049/2012)

Nicole Kiil-Nielsen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janez Potočnik (ledamot av kommissionen).

Talare: Kartika Tamara Liotard (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Mariya Nedelcheva för PPE-gruppen, Edite Estrela för S&D-gruppen, Kent Johansson för ALDE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Roger Helmer för EFD-gruppen, Mikael Gustafsson för GUE/NGL-gruppen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vasilica Viorica Dăncilă, Antonyia Parvanova, Nick Griffin, grupplös, Michèle Striffler, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni, Christa Klaß, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera, Antigoni Papadopoulou, Anna Záborská och Erminia Mazzoni.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Romana Jordan, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda och Ana Miranda.

Talare: Janez Potočnik och Nicole Kiil-Nielsen.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.8 i protokollet av den 20.4.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy