Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2178(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0083/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0083/2012

Συζήτηση :

PV 19/04/2012 - 19
CRE 19/04/2012 - 19

Ψηφοφορία :

PV 20/04/2012 - 10.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0140

Συνοπτικά πρακτικά
Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο

10.3. Μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά - η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση για μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος [2011/2178(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0140)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου