Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2604(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0202/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 20/04/2012 - 10.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0142

Notulen
Vrijdag 20 april 2012 - Straatsburg

10.5. Situatie in Birma (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012 en B7-0211/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0202/2012

(ter vervanging van B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012 en B7-0211/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Tunne Kelam, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska en Arnaud Danjean, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Marc Tarabella en Barbara Weiler, namens de S&D-Fractie,

Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie,

Barbara Lochbihler en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie,

Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0142)

Juridische mededeling - Privacybeleid