Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2604(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0202/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 20/04/2012 - 10.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0142

Protokół
Piątek, 20 kwietnia 2012 r. - Strasburg

10.5. Sytuacja w Birmie (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012 i B7-0211/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0202/2012

(zastępujący B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012 i B7-0211/2012):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Tunne Kelam, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Arnaud Danjean w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Marc Tarabella i Barbara Weiler w imieniu grupy S&D,

Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE,

Barbara Lochbihler i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki i Adam Bielan w imieniu grupy ECR,

Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2012)0142)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności