Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2604(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0202/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 20/04/2012 - 10.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0142

Proces-verbal
Vineri, 20 aprilie 2012 - Strasbourg

10.5. Situația din Birmania/Myanmar (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012 şi B7-0211/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0202/2012

(care înlocuieşte B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012 şi B7-0211/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Tunne Kelam, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska şi Arnaud Danjean, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Marc Tarabella şi Barbara Weiler, în numele Grupului S&D,

Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki şi Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE,

Barbara Lochbihler şi Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR,

Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0142)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate