Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2619(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0214/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 20/04/2012 - 10.6
CRE 20/04/2012 - 10.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0143

Zápis
Pátek, 20. dubna 2012 - Štrasburk

10.6. Právní bezpečnost evropských investic mimo Evropskou unii (hlasování)
CRE

Návrhy usnesení B7-0214/2012, B7-0215/2012, B7-0216/2012, B7-0217/2012, B7-0218/2012 a B7-0219/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0214/2012

(nahrazující B7-0214/2012, B7-0215/2012, B7-0216/2012 a B7-0217/2012):

předložen těmito poslanci:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaime Mayor Oreja, Ioannis Kasoulides, Luis de Grandes Pascual, Jean-Pierre Audy, Daniel Caspary, Francisco José Millán Mon, Veronica Lope Fontagné, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Carmen Fraga Estévez, Pablo Zalba Bidegain, María Auxiliadora Correa Zamora, Antonio López-Istúriz White, Santiago Fisas Ayxela, Esther Herranz García, Carlos José Iturgaiz Angulo, Eva Ortiz Vilella, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvador Garriga Polledo, Gabriel Mato Adrover, Pablo Arias Echeverría, Alejo Vidal-Quadras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pilar Ayuso, Juan Andrés Naranjo Escobar a Teresa Jiménez-Becerril Barrio za skupinu PPE,

María Muñiz De Urquiza, Luis Yáñez-Barnuevo García a Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D,

Izaskun Bilbao Barandica a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE,

Charles Tannock, Robert Sturdy, Jan Zahradil, Edvard Kožušník a Oldřich Vlasák za skupinu ECR,

Fiorello Provera za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2012)0143)

(Návrhy usnesení B7-0218/2012 a B7-0219/2012 se neberou v potaz.)

Vystoupení

Pervenche Berès k dalšímu postupu, pokud jde o projednávání textu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí