Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pátek, 20. dubna 2012 - Štrasburk

13. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Na své schůzi dne 12. dubna 2012 vzala Konference předsedů na vědomí žádost, kterou předložil Výbor pro rozvoj, aby byla stažena zpráva z vlastního podnětu o úloze vlastnických práv, vlastnictví majetku a vytváření blahobytu při vymycování chudoby a podpoře udržitelného rozvoje v rozvojových zemích, která obdržela svolení Konference předsedů dne 12. ledna 2012.

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 42 jednacího řádu)

výbor EMPL

- Informovanost a konzultování pracovníků, předvídání a zvládání restrukturalizace (2012/2061(INI))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 48 jednacího řádu)

výbor AFET

- Přehled strategie EU v oblasti lidských práv (2012/2062(INI))
(stanovisko: DEVE, LIBE)

výbor CONT

- Kritéria výběru a postupy při jmenování členů Evropského účetního dvora (2012/2064(INI))

výbor CULT

- Ochrana dětí v digitálním světě (2012/2068(INI))
(stanovisko: ITRE, LIBE, IMCO)

výbor DEVE

- Zpráva EU za rok 2011 o koherentnosti rozvojové politiky (2012/2063(INI))
(stanovisko: AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, INTA)

- Činnost Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2011 (2012/2048(INI))

výbor EMPL

- Ohrožení zdraví při práci v souvislosti s azbestem a výhledy na zrušení všech používaných azbestů (2012/2065(INI))
(stanovisko: ENVI)

výbor ENVI

- Ochrana veřejného zdraví před látkami narušujícími endokrinní systém (2012/2066(INI))

výbor TRAN

- Práva cestujících ve všech druzích dopravy (2012/2067(INI))
(stanovisko: IMCO)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 119 odst. 1 jednacího řádu)

výbor AFET

- Výroční zpráva Rady pro Evropský parlament o společné zahraniční a bezpečnostní politice (2012/2050(INI))
(stanovisko: BUDG)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 205 odst. 2 jednacího řádu)

výbor PETI

- Výroční zpráva o činnosti evropského veřejného ochránce práv v roce 2011 (2012/2049(INI))

Změna postoupení výborům

výbor EMPL

- Evropský sociální podnikatelský fond (COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD))
předáno věcně příslušný výbor: ECON
stanovisko: EMPL, JURI, IMCO

- Pracovní podmínky žen v odvětví služeb (2012/2046(INI))
předáno věcně příslušný výbor: FEMM
stanovisko: EMPL

výbor AFCO

- 28. výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU (2010) (2011/2275(INI))
předáno věcně příslušný výbor: JURI
stanovisko: PETI, AFCO, IMCO

výbor TRAN

- Strategie politiky soudržnosti EU pro atlantickou oblast (2011/2310(INI))
předáno věcně příslušný výbor: REGI
stanovisko: TRAN

Postup s přidruženými výbory (článek 50 jednacího řádu)

výbor IMCO

- Alternativní řešení sporů u spotřebitelských sporů a změna nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) (COM(2011)0793 - C7-0454/2011 - 2011/0373(COD))
Postup s přidruženými výbory IMCO, JURI
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12.4.2012)

výbor ITRE

- Strategický inovační program Evropského inovačního a technologického institutu (EIT): příspěvek EIT k inovativnější Evropě (COM(2011)0822 - C7-0462/2011 - 2011/0387(COD))
Postup s přidruženými výbory ITRE, CULT

(stanovisko: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12.4.2012)

- Změna nařízení (ES) č. 294/2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut (COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD))
Postup s přidruženými výbory ITRE, CULT

(stanovisko: CULT, EMPL, BUDG, JURI)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12.4.2012)

výbor JURI

- Specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
Postup s přidruženými výbory JURI, ECON

(stanovisko: ECON, ITRE, IMCO)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12.4.2012)

Právní upozornění - Ochrana soukromí