Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Fredag den 20. april 2012 - Strasbourg

13. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

På sit møde den 12. april 2012 tog Formandskonferencen anmodningen fra Udviklingsudvalget om at trække følgende initiativbetænkning tilbage til efterretning: Betydningen af ejendomsret, ejendomsretlige ordninger og skabelse af velstand for udryddelse af fattigdom og fremme af bæredygtig udvikling i udviklingslande. Denne initiativbetænkning var blevet godkendt af Formandskonferencen den 12. januar 2012.

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger(forretningsordenens artikel 42)

EMPL

- Information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer (2012/2061(INI))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger(forretningsordenens artikel 48)

AFET

- Revision af EU's menneskerettighedsstrategi (2012/2062(INI))
(rådg.udv.: DEVE, LIBE)

CONT

- Udvælgelseskriterier og procedurer for udnævnelse af medlemmer af Den Europæiske Revisionsret (2012/2064(INI))

CULT

- Beskyttelse af børn i den digitale verden (2012/2068(INI))
(rådg.udv.: ITRE, LIBE, IMCO)

DEVE

- EU-rapport 2011 om sammenhæng i udviklingspolitikken (2012/2063(INI))
(rådg.udv.: AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, INTA)

- Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2011 (2012/2048(INI))

EMPL

- Sundhedsrisici på arbejdspladsen som følge af asbest og udsigterne til fjernelse af al asbest (2012/2065(INI))
(rådg.udv.: ENVI)

ENVI

- Beskyttelse af folkesundheden mod hormonsystemforstyrrende stoffer (2012/2066(INI))

TRAN

- Passagerrettigheder inden for samtlige transportformer (2012/2067(INI))
(rådg.udv.: IMCO)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 119, stk. 1)

AFET

- Årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (2012/2050(INI))
(rådg.udv.: BUDG)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger(forretningsordenens artikel 205, stk. 2)

PETI

- Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2011 (2012/2049(INI))

Ændringer i udvalgshenvisninger

EMPL

- Europæiske sociale iværksætterfonde (COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD))
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: EMPL, JURI, IMCO

- Kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI))
henvist til: kor.udv.: FEMM
rådg.udv.: EMPL

AFCO

- 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten (2010) (2011/2275(INI))
henvist til: kor.udv.: JURI
rådg.udv.: PETI, AFCO, IMCO

TRAN

- EU's samhørighedspolitiske strategi for Atlanterhavsområdet (2011/2310(INI))
henvist til: kor.udv.: REGI
rådg.udv.: TRAN

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 50)

IMCO

- Alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (direktivet om ATB på forbrugerområdet) (COM(2011)0793 - C7-0454/2011 - 2011/0373(COD))
Associerede udvalg IMCO, JURI
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 12.04.2012)

ITRE

- Strategisk innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT): EIT's bidrag til et mere innovativt Europa (COM(2011)0822 - C7-0462/2011 - 2011/0387(COD))
Associerede udvalg: ITRE, CULT
(rådg.udv.: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI)
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 12.4.2012)

- Ændring af forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD))
Associerede udvalg: ITRE, CULT
(rådg.udv.: CULT, EMPL, BUDG, JURI)
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 12.4.2012)

JURI

- Specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))
Associerede udvalg: JURI, ECON
(rådg.udv.: ECON, ITRE, IMCO)
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 12.4.2012)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik