Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Petek, 20. april 2012 - Strasbourg

13. Sklepi o določenih dokumentih

Konferenca predsednikov se je na svoji seji 12. aprila 2012 seznanila z zahtevo Odbora za razvoj za umik samoiniciativnega poročila z naslovom Vloga lastninskih pravic, lastnine in ustvarjanja bogastva pri izkoreninjenju revščine in spodbujanju trajnostnega razvoja v državah v razvoju, ki ga je konferenca predsednikov odobrila 12. januarja 2012.

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 42 Poslovnika)

odbor EMPL

- Obveščanje zaposlenih in posvetovanje z njimi, predvidevanje in upravljanje prestrukturiranja (2012/2061(INI))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 48 Poslovnika)

odbor AFET

- Pregled strategije EU o človekovih pravicah (2012/2062(INI))
(mnenje: DEVE, LIBE)

odbor CONT

- Izbirna merila in postopki za imenovanje članov Evropskega računskega sodišča (2012/2064(INI))

odbor CULT

- Zaščita otrok v digitalnem svetu (2012/2068(INI))
(mnenje: ITRE, LIBE, IMCO)

odbor DEVE

- Poročilo EU za leto 2011 o usklajenosti politik za razvoj (2012/2063(INI))
(mnenje: AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, INTA)

- Delo Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU v letu 2011 (2012/2048(INI))

odbor EMPL

- Z azbestom povezana poklicna tveganja za zdravje in obeti za odpravo vsega obstoječega azbesta (2012/2065(INI))
(mnenje: ENVI)

odbor ENVI

- Varovanja javnega zdravja pred endokrinimi motilci (2012/2066(INI))

odbor TRAN

- Pravice potnikov pri vseh vrstah prevoza (2012/2067(INI))
(mnenje: IMCO)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 119(1) Poslovnika)

odbor AFET

- Letno poročilo Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki (2012/2050(INI))
(mnenje: BUDG)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 205(2) Poslovnika)

odbor PETI

- Letno poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2011 (2012/2049(INI))

Spremembe napotitev na odbore

odbor EMPL

- Evropski skladi za socialno podjetništvo (COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD))
posredovano pristojni: ECON
mnenje: EMPL, JURI, IMCO

- Delovni pogoji žensk v sektorju storitev (2012/2046(INI))
posredovano pristojni: FEMM
mnenje: EMPL

odbor AFCO

- 28. letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU (2010) (2011/2275(INI))
posredovano pristojni: JURI
mnenje: PETI, AFCO, IMCO

odbor TRAN

- Strategija kohezijske politike EU za atlantsko regijo (2011/2310(INI))
posredovano pristojni: REGI
mnenje: TRAN

Pridruženi odbori (člen 50 Poslovnika)

odbor IMCO

- Alternativno reševanje potrošniških sporov ter sprememba Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov) (COM(2011)0793 - C7-0454/2011 - 2011/0373(COD))
Pridruženi odbori IMCO, JURI
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12.4.2012)

odbor ITRE

- Strateški inovacijski program Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT): prispevek EIT k bolj inovativni Evropi (COM(2011)0822 - C7-0462/2011 - 2011/0387(COD))

Pridruženi odbori ITRE, CULT

(mnenje: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12.4.2012)

- Sprememba Uredbe (ES) št. 294/2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD))
Pridruženi odbori ITRE, CULT

(mnenje: CULT, EMPL, BUDG, JURI)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12.4.2012)

odbor JURI

- Posebne zahteve v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD))

Pridruženi odbori JURI, ECON
(mnenje: ECON, ITRE, IMCO)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12.4.2012)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov