Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο

16. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 9 Μαΐου 2012 και 10 Μαΐου 2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου