Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Η κατάσταση στο Μαλί (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 4.Η κατάσταση στη Βιρμανία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 5.Ασφάλεια δικαίου των ευρωπαϊκών επενδύσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 6.Γυναίκες και κλιματική αλλαγή (συζήτηση)
 7.Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 (συζήτηση)
 8.Αναθεώρηση του 6ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και καθορισμός προτεραιοτήτων για το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (συζήτηση)
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2012: χρηματοδότηση του ITER (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.2.Εκσυγχρονισμός των ευρωπαϊκών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.3.Μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά - η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.4.Η κατάσταση στο Μαλί (ψηφοφορία)
  
10.5.Η κατάσταση στη Βιρμανία (ψηφοφορία)
  
10.6.Ασφάλεια δικαίου των ευρωπαϊκών επενδύσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  
10.7.Επιπτώσεις που έχει στην παράδοση της βοήθειας η αποκεντρωμένη διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας της Επιτροπής (ψηφοφορία)
  
10.8.Γυναίκες και κλιματική αλλαγή (ψηφοφορία)
  
10.9.Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 (ψηφοφορία)
  
10.10.Αναθεώρηση του 6ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και καθορισμός προτεραιοτήτων για το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 14.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (196 kb) Κατάσταση παρόντων (52 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (1271 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (212 kb) Κατάσταση παρόντων (49 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (387 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (636 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (241 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (516 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1305 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου