Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Reede, 20. aprill 2012 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Olukord Malis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Olukord Birmas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Euroopa investeeringute õiguskindlus väljaspool Euroopa Liitu (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.Naised ja kliimamuutus (arutelu)
 7.Meie elukindlustus, meie looduskapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020 (arutelu)
 8.Kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi läbivaatamine ja seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi prioriteetide kindlaksmääramine (arutelu)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Hääletused
  
10.1.Paranduseelarve projekt nr 1/2012: ITERi rahastamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.2.Euroopa kõrgharidussüsteemide ajakohastamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.3.E-valitsus kui konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu juhtiv jõud (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.4.Olukord Malis (hääletus)
  
10.5.Olukord Birmas (hääletus)
  
10.6.Euroopa investeeringute õiguskindlus väljaspool Euroopa Liitu (hääletus)
  
10.7.Komisjonipoolse välisabi korralduse peakorterilt delegatsioonidele üleandmise mõju abi andmisele (hääletus)
  
10.8.Naised ja kliimamuutus (hääletus)
  
10.9.Meie elukindlustus, meie looduskapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020 (hääletus)
  
10.10.Kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi läbivaatamine ja seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi prioriteetide kindlaksmääramine (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 14.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (175 kb) Kohalolijate nimekiri (52 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (1271 kb) 
 
Protokoll (183 kb) Kohalolijate nimekiri (49 kb) Hääletuste tulemused (345 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (595 kb) 
 
Protokoll (213 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Hääletuste tulemused (415 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1231 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika