Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Perjantai 20. huhtikuuta 2012 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Malin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Burman tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Eurooppalaisten investointien oikeusvarmuus Euroopan unionin ulkopuolella (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Naiset ja ilmastonmuutos (keskustelu)
 7.Luonnonpääoma elämämme turvaajana: luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020 (keskustelu)
 8.Kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman tarkistaminen ja seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman painopisteiden asettaminen (keskustelu)
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Äänestykset
  10.1.Lisätalousarvioesitys nro 1/2012: ITERin rahoitus (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  10.2.Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistaminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  10.3.Kilpailukykyiset digitaaliset sisämarkkinat - kärjessä sähköiset viranomaispalvelut (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  10.4.Malin tilanne (äänestys)
  10.5.Burman tilanne (äänestys)
  10.6.Eurooppalaisten investointien oikeusvarmuus Euroopan unionin ulkopuolella (äänestys)
  10.7.Komission ulkoisen avun hallinnoinnin hajauttaminen ja sen vaikutukset avun toimituksiin (äänestys)
  10.8.Naiset ja ilmastonmuutos (äänestys)
  10.9.Luonnonpääoma elämämme turvaajana: luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020 (äänestys)
  10.10.Kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman tarkistaminen ja seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman painopisteiden asettaminen (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 14.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (179 kb) Läsnäololista (52 kb)    Nimenhuutoäänestykset (1271 kb) 
 
Pöytäkirja (188 kb) Läsnäololista (49 kb) Äänestysten tulokset (361 kb) Nimenhuutoäänestykset (613 kb) 
 
Pöytäkirja (217 kb) Läsnäololista (61 kb) Äänestysten tulokset (399 kb) Nimenhuutoäänestykset (1237 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö