Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Petek, 20. april 2012 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Razmere v Maliju (vloženi predlogi resolucij)
 4.Razmere v Burmi (vloženi predlogi resolucij)
 5.Pravna varnost evropskih naložb izven Evropske unije (vloženi predlogi resolucij)
 6.Ženske in podnebne spremembe (razprava)
 7.Naše življenjsko zavarovanje, naš naravni kapital: strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 (razprava)
 8.Revizija šestega okoljskega akcijskega programa in določanje prednostnih nalog za sedmi okoljski akcijski program (razprava)
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Čas glasovanja
  
10.1.Predlog spremembe proračuna št. 1/2012: financiranje odbora ITER (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.2.Posodobitev evropskih visokošolskih sistemov (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.3.Konkurenčen enotni digitalni trg – e-uprava kot vodilna sila (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.4.Razmere v Maliju (glasovanje)
  
10.5.Razmere v Burmi/Mjanmaru (glasovanje)
  
10.6.Pravna varnost evropskih naložb izven Evropske unije (glasovanje)
  
10.7.Učinek dekoncentracije upravljanja zunanje pomoči Komisije na dostavo pomoči (glasovanje)
  
10.8.Ženske in podnebne spremembe (glasovanje)
  
10.9.Naše življenjsko zavarovanje, naš naravni kapital: strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 (glasovanje)
  
10.10.Revizija šestega okoljskega akcijskega programa in določanje prednostnih nalog za sedmi okoljski akcijski program (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanja
 13.Sklepi o določenih dokumentih
 14.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 Poslovnika)
 15.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 16.Datum naslednjih sej
 17.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (176 kb) Seznam navzočih (52 kb)    Poimensko glasovanje (1271 kb) 
 
Zapisnik (200 kb) Seznam navzočih (49 kb) Izidi glasovanja (402 kb) Poimensko glasovanje (611 kb) 
 
Zapisnik (215 kb) Seznam navzočih (63 kb) Izidi glasovanja (500 kb) Poimensko glasovanje (1230 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov