Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Fredagen den 20 april 2012 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Situationen i Mali (ingivna resolutionsförslag)
 4.Situationen i Burma (ingivna resolutionsförslag)
 5.Rättslig säkerhet för europeiska investeringar utanför Europeiska unionen (ingivna resolutionsförslag)
 6.Kvinnor och klimatförändringarna (debatt)
 7.Vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020 (debatt)
 8.Översynen av det sjätte miljöhandlingsprogrammet och fastställandet av prioriteringar för det sjunde miljöhandlingsprogrammet (debatt)
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Omröstning
  
10.1.Förslag till ändringsbudget nr 1/2012: finansieringen av Iter (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.2.Modernisering av Europas system för högre utbildning (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.3.En konkurrenskraftig digital inre marknad – e-förvaltning som en spjutspets (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.4.Situationen i Mali (omröstning)
  
10.5.Situationen i Burma (omröstning)
  
10.6.Rättslig säkerhet för europeiska investeringar utanför Europeiska unionen (omröstning)
  
10.7.De följder som delegeringen av kommissionens förvaltning av externt bistånd från huvudkontoret till delegationerna får för biståndet (omröstning)
  
10.8.Kvinnor och klimatförändringarna (omröstning)
  
10.9.Vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020 (omröstning)
  
10.10.Översynen av det sjätte miljöhandlingsprogrammet och fastställandet av prioriteringar för det sjunde miljöhandlingsprogrammet (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (179 kb) Närvarolista (52 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1271 kb) 
 
Protokoll (186 kb) Närvarolista (49 kb) Omröstningsresultat (400 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (628 kb) 
 
Protokoll (219 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (494 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1231 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy