Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 10. maj 2012 - Bruxelles

2. Parlamentets sammensætning

De kompetente portugisiske myndigheder havde meddelt, at Alda Sousa var blevet valgt til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Miguel Portas.

Parlamentet tog meddelelsen til efterretning med virkning fra den 9. maj 2012.

Alda Sousa deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik