Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2623(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0228/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0228/2012

Συζήτηση :

PV 09/05/2012 - 21
CRE 09/05/2012 - 21

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2012 - 12.55
CRE 10/05/2012 - 12.55
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0202

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 - Βρυξέλλες

12.55. Κατοχύρωση των κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0228/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 55)

Παρεμβαίνουν οι Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, για να ζητήσει την αναβολή της ψηφοφορίας για την επόμενη περίοδο συνόδου, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος στηρίζει αυτό το αίτημα, και Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος αντιτίθεται.

Με ΗΨ (269 υπέρ, 296 κατά, 12 abstentions), το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.

Εν συνεχεία διεξάγεται η ψηφοφορία.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0202)

Παρέμβαση

Evelyne Gebhardt, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, η οποία προβαίνει σε διευκρίνιση επί του κειμένου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου