Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2962(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0223/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56

Приети текстове :

P7_TA(2012)0203

Протокол
Четвъртък, 10 май 2012 г. - Брюксел

12.56. Морското пиратство (гласуване)
CRE

Разискването се състоя на 14 март 2012 (точка 18 от протокола от 14.3.2012).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 10 май 2012 (точка 2 от протокола от 10.5.2012).

Предложения за резолюция B7-0223/2012, B7-0224/2012, B7-0225/2012, B7-0226/2012 и B7-0227/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 56)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0223/2012

(за замяна на B7-0223/2012, B7-0224/2012, B7-0225/2012 и B7-0226/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Ria Oomen-Ruijten и Dominique Vlasto, от името на групата PPE,

Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra и Ulrike Rodust, от името на групата S&D,

Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort и Gesine Meissner, от името на групата ALDE,

Peter van Dalen, Roberts Zīle, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal и Jacqueline Foster, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2012)0203)

(Предложението за резолюция B7-0227/2012 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност