Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2962(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0223/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56

Antagna texter :

P7_TA(2012)0203

Protokoll
Torsdagen den 10 maj 2012 - Bryssel

12.56. Kapningar till sjöss (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Debatten hölls den 14 mars 2012 (punkt 18 i protokollet av den 14.3.2012).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 10 maj 2012 (punkt 2 i protokollet av den 10.5.2012).

Resolutionsförslag B7-0223/2012, B7-0224/2012, B7-0225/2012, B7-0226/2012 och B7-0227/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 56)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0223/2012

(ersätter B7-0223/2012, B7-0224/2012, B7-0225/2012 och B7-0226/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Ria Oomen-Ruijten och Dominique Vlasto för PPE-gruppen,

Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra och Ulrike Rodust för S&D-gruppen,

Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort och Gesine Meissner för ALDE-gruppen,

Peter van Dalen, Roberts Zīle, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal och Jacqueline Foster för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0203)

(Resolutionsförslag B7-0227/2012 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy