Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 10 май 2012 г. - Брюксел

13. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Philip Bradbourn - A7-0094/2012

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Ana Miranda, Andrea Zanoni, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Janusz Władysław Zemke, Georges Bach, Elena Băsescu, Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock и Hannu Takkula

Доклад Christofer Fjellner - A7-0102/2012

Andrea Češková

Доклад Bogusław Liberadzki - A7-0120/2012

Marina Yannakoudakis

Доклад Martin Ehrenhauser - A7-0100/2012

Marina Yannakoudakis

Доклад Monica Luisa Macovei - A7-0105/2012

Eija-Riitta Korhola

Доклад Inés Ayala Sender - A7-0091/2012

Charles Tannock

Доклад Monica Luisa Macovei - A7-0132/2012

Marina Yannakoudakis

Доклад Angelika Niebler - A7-0149/2012

Elena Băsescu, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, George Lyon, Adam Bielan и Hannu Takkula

Доклад Cecilia Wikström - A7-0152/2012

Elena Băsescu и Charles Tannock

Доклад Niccolò Rinaldi - A7-0104/2012

Ewald Stadler, Adam Bielan и Elena Băsescu

Патентоване на основни биологични процеси - B7-0228/2012

Charles Tannock и Elena Băsescu

Морското пиратство - RC-B7-0223/2012

Marek Józef Gróbarczyk, Izaskun Bilbao Barandica и Carlo Fidanza

Правна информация - Политика за поверителност