Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 10 mei 2012 - Brussel

13. Stemverklaringen
Volledige verslagen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Philip Bradbourn - A7-0094/2012

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Ana Miranda, Andrea Zanoni, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Janusz Władysław Zemke, Georges Bach, Elena Băsescu, Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock en Hannu Takkula

Verslag Christofer Fjellner - A7-0102/2012

Andrea Češková

Verslag Bogusław Liberadzki - A7-0120/2012

Marina Yannakoudakis

Verslag Martin Ehrenhauser - A7-0100/2012

Marina Yannakoudakis

Verslag Monica Luisa Macovei - A7-0105/2012

Eija-Riitta Korhola

Verslag Inés Ayala Sender - A7-0091/2012

Charles Tannock

Verslag Monica Luisa Macovei - A7-0132/2012

Marina Yannakoudakis

Verslag Angelika Niebler - A7-0149/2012

Elena Băsescu, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, George Lyon, Adam Bielan en Hannu Takkula

Verslag Cecilia Wikström - A7-0152/2012

Elena Băsescu en Charles Tannock

Verslag Niccolò Rinaldi - A7-0104/2012

Ewald Stadler, Adam Bielan en Elena Băsescu

Octrooieren van werkwijzen van wezenlijk biologische aard - B7-0228/2012

Charles Tannock en Elena Băsescu

Zeepiraterij - RC-B7-0223/2012

Marek Józef Gróbarczyk, Izaskun Bilbao Barandica en Carlo Fidanza.

Juridische mededeling - Privacybeleid