Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 10 mai 2012 - Bruxelles

13. Explicaţii privind votul
Stenograma

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Philip Bradbourn - A7-0094/2012

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Ana Miranda, Andrea Zanoni, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Janusz Władysław Zemke, Georges Bach, Elena Băsescu, Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock şi Hannu Takkula

Raport Christofer Fjellner - A7-0102/2012

Andrea Češková

Raport Bogusław Liberadzki - A7-0120/2012

Marina Yannakoudakis

Raport Martin Ehrenhauser - A7-0100/2012

Marina Yannakoudakis

Raport Monica Luisa Macovei - A7-0105/2012

Eija-Riitta Korhola

Raport Inés Ayala Sender - A7-0091/2012

Charles Tannock

Raport Monica Luisa Macovei - A7-0132/2012

Marina Yannakoudakis

Raport Angelika Niebler - A7-0149/2012

Elena Băsescu, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, George Lyon, Adam Bielan şi Hannu Takkula

Raport Cecilia Wikström - A7-0152/2012

Elena Băsescu şi Charles Tannock

Raport Niccolò Rinaldi - A7-0104/2012

Ewald Stadler, Adam Bielan şi Elena Băsescu

Brevetarea procedeelor biologice esenţiale - B7-0228/2012

Charles Tannock şi Elena Băsescu

Pirateria maritimă - RC-B7-0223/2012

Marek Józef Gróbarczyk, Izaskun Bilbao Barandica şi Carlo Fidanza

Aviz juridic - Politica de confidențialitate