Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 10. mája 2012 - Brusel

13. Vysvetlenia hlasovania
CRE

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Philip Bradbourn - A7-0094/2012

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Ana Miranda, Andrea Zanoni, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Janusz Władysław Zemke, Georges Bach, Elena Băsescu, Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock a Hannu Takkula

Správa: Christofer Fjellner - A7-0102/2012

Andrea Češková

Správa: Bogusław Liberadzki - A7-0120/2012

Marina Yannakoudakis

Správa: Martin Ehrenhauser - A7-0100/2012

Marina Yannakoudakis

Správa: Monica Luisa Macovei - A7-0105/2012

Eija-Riitta Korhola

Správa: Inés Ayala Sender - A7-0091/2012

Charles Tannock

Správa: Monica Luisa Macovei - A7-0132/2012

Marina Yannakoudakis

Správa: Angelika Niebler - A7-0149/2012

Elena Băsescu, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, George Lyon, Adam Bielan a Hannu Takkula

Správa: Cecilia Wikström - A7-0152/2012

Elena Băsescu a Charles Tannock

Správa: Niccolò Rinaldi - A7-0104/2012

Ewald Stadler, Adam Bielan a Elena Băsescu

Patentovanie v podstate biologických procesov - B7-0228/2012

Charles Tannock a Elena Băsescu

Námorné pirátstvo - RC-B7-0223/2012

Marek Józef Gróbarczyk, Izaskun Bilbao Barandica a Carlo Fidanza

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia