Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 10. mai 2012 - Brüssel

15. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Nõusolek algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 97)

AFET komisjon

- dokument ei ole veel kõikidesse keeltesse tõlgitud Recommendation to Council under Rule 97 of the rules of procedure on the EU Special Representative for Human Rights (2012/2088(INI))
(presidendi 3.5.2012 otsus)

Nõusolek algatusraportite koostamiseks(kodukorra artikli 121 lõige 3)

AFET komisjon

- ÜRO Peaassamblee 67. istungjärku käsitlev soovitus nõukogule (2012/2036(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine

REGI komisjon

- Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd): konkurentsivõime ja ärivõimalused 2012/2042(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: ENVI, EMPL, ECON, IMCO, REGI, INTA

DEVE komisjon

- Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” kehtestamine aastateks 2014–2020 (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN, REGI, DEVE

- Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” (2014–2020) osalemis- ja levitamiseeskirjad (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, DEVE

Õigusteave - Privaatsuspoliitika