Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 10. toukokuuta 2012 - Bryssel

15. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 97 artikla)

AFET-valiokunta

- Työjärjestyksen 97 artiklan mukainen suositus neuvostolle ihmisoikeuksia käsittelevästä EU:n erityisedustajasta (2012/2088(INI))
(puhemiehen päätös 3.5.2012)

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 121 artiklan 3 kohta)

AFET-valiokunta

- Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 67. istuntoa koskeva suositus neuvostolle (2012/2036(INI))
(lausuntoa varten: DEVE)

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen)

REGI-valiokunta

- Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset): kilpailukyky ja liiketoimintamahdollisuudet (2012/2042(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: ENVI, EMPL, ECON, IMCO, REGI, INTA

DEVE-valiokunta

- Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma "Horisontti 2020" (2014–2020) (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN, REGI, DEVE

- Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: AFET, BUDG, DEVE

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö