Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 10 mei 2012 - Brussel

15. Besluiten inzake bepaalde documenten

Toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 97 van het Reglement)

Commissie AFET

- Aanbeveling aan de Raad uit hoofde van artikel 97 van het Reglement inzake de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten (2012/2088(INI))
(Ingevolge het besluit van de Voorzitter van 3.5.2012)

Toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 121, lid 3, van het Reglement)

Commissie AFET

- Aanbeveling aan de Raad betreffende de 67e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (2012/2036(INI))
(advies: DEVE)

Wijzigingen aanwijzing commissies

Commissie REGI

- Midden- en kleinbedrijf (mkb): concurrentievermogen en zakelijke kansen (2012/2042(INI))
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: ENVI, EMPL, ECON, IMCO, REGI, INTA

Commissie DEVE

- Opstellen van het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie "Horizon 2020" (2014-2020) (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD))
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN, REGI, DEVE

- Regels inzake de deelneming aan het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie "Horizon 2020" (2014-2020) en regels inzake de verspreiding van de resultaten (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD))
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: AFET, BUDG, DEVE.

Juridische mededeling - Privacybeleid