Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 10 maj 2012 - Bryssel

15. Beslut om vissa dokument

Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 97 i arbetsordningen)

utskottet AFET

- Rekommendation till rådet enligt artikel 97 i arbetsordningen om EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter (2012/2088(INI))
(Till följd av talmannens beslut av den 3.5.2012)

Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 121.3 i arbetsordningen)

utskottet AFET

- Rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 67:e session (2012/2036(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

Ändrade hänvisningar till utskottÄndrade hänvisningar till utskott

utskottet REGI

- Små och medelstora företag: konkurrenskraft och affärsmöjligheter (2012/2042(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: ENVI, EMPL, ECON, IMCO, REGI, INTA

utskottet DEVE

- Inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN, REGI, DEVE

- Reglerna för deltagande och spridning i ”Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)” (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: AFET, BUDG, DEVE

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy