Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 10 mei 2012 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling Parlement
 3.Samenstelling commissies en delegaties
 4.Ingekomen stukken
 5.Zeepiraterij (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 7.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 8.Kredietoverschrijvingen
 9.Kwijting 2010 (debat)
 10.Diversen
 11.Steun voor de invoering van een Europese herdenkingsdag voor de rechtvaardigen (schriftelijke verklaring)
 12.Stemmingen
  
12.1.Beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.2.Beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Rusland ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.3.Elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.4.Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van de heer Corneliu Vadim Tudor (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.5.Regionale luchthavens en luchtdiensten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
12.6.Kwijting 2010: algemene begroting van de EU, Afdeling III, Commissie (stemming)
  
12.7.Speciale verslagen van de Europese Rekenkamer in het kader van de kwijting aan de Commissie 2010 (stemming)
  
12.8.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Europees Parlement (stemming)
  
12.9.Kwijting 2010: 8e, 9e en 10e Europees Ontwikkelingsfonds (stemming)
  
12.10.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Raad (stemming)
  
12.11.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Hof van Justitie (stemming)
  
12.12.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Rekenkamer (stemming)
  
12.13.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Economisch en Sociaal Comité (stemming)
  
12.14.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Comité van de regio's (stemming)
  
12.15.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Europese ombudsman (stemming)
  
12.16.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)
  
12.17.Kwijting 2010: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen (stemming)
  
12.18.Kwijting 2010: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (stemming)
  
12.19.Kwijting 2010: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (CEDEFOP) (stemming)
  
12.20.Kwijting 2010: Europese Politieacademie (CEPOL) (stemming)
  
12.21.Kwijting 2010: Communautair Bureau voor visserijcontrole (stemming)
  
12.22.Kwijting 2010: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (stemming)
  
12.23.Kwijting 2010: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (stemming)
  
12.24.Kwijting 2010: Europees Chemicaliënagentschap (stemming)
  
12.25.Kwijting 2010: Europees Milieuagentschap (stemming)
  
12.26.Kwijting 2010: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (stemming)
  
12.27.Kwijting 2010: Europees Instituut voor gendergelijkheid (stemming)
  
12.28.Kwijting 2010: Europees Geneesmiddelenbureau (stemming)
  
12.29.Kwijting 2010: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (stemming)
  
12.30.Kwijting 2010: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (stemming)
  
12.31.Kwijting 2010: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (stemming)
  
12.32.Kwijting 2010: Europees Spoorwegbureau (stemming)
  
12.33.Kwijting 2010: Europese Stichting voor opleiding (stemming)
  
12.34.Kwijting 2010: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (stemming)
  
12.35.Kwijting 2010: Voorzieningsagentschap van EURATOM (stemming)
  
12.36.Kwijting 2010: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (stemming)
  
12.37.Kwijting 2010: EUROJUST (stemming)
  
12.38.Kwijting 2010: EUROPOL (stemming)
  
12.39.Kwijting 2010: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (stemming)
  
12.40.Kwijting 2010: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (FRONTEX) (stemming)
  
12.41.Kwijting 2010: Europees GNSS-Agentschap (stemming)
  
12.42.Kwijting 2010: ARTEMIS - Ingebedde computersystemen (stemming)
  
12.43.Kwijting 2010: Clean Sky - Luchtvaart en milieu (stemming)
  
12.44.Kwijting 2010: Gemeenschappelijke onderneming ENIAC (stemming)
  
12.45.Kwijting 2010: Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof (FCH) (stemming)
  
12.46.Kwijting 2010: Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI) (stemming)
  
12.47.Kwijting 2010: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)
  
12.48.Kwijting 2010: Gemeenschappelijke onderneming SESAR (stemming)
  
12.49.Bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding - Jaarverslag 2010 (stemming)
  
12.50.Roaming op openbare mobiele-communicatienetwerken binnen de Unie ***I (stemming)
  
12.51.In- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen ***I (stemming)
  
12.52.Wijziging van de artikelen 87 bis en 88 (stemming)
  
12.53.Het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II) (stemming)
  
12.54.Het handels- en investeringsbeleid voor het zuidelijk Middellandse Zeegebied na de revoluties van de Arabische Lente (stemming)
  
12.55.Octrooieren van werkwijzen van wezenlijk biologische aard (stemming)
  
12.56.Zeepiraterij (stemming)
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Steun voor de invoering van een Europese herdenkingsdag voor de rechtvaardigen (schriftelijke verklaring)
Notulen (338 kb) Presentielijst (58 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (5907 kb) Bijlage 1 (8 kb) 
 
Notulen (296 kb) Presentielijst (51 kb) Stemmingsuitslagen (769 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2729 kb)    
 
Notulen (313 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (782 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1241 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid