Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 10. mája 2012 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie Parlamentu
 3.Zloženie výborov a delegácií
 4.Predložené dokumenty
 5.Námorné pirátstvo (predložené návrhy uznesení)
 6.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 7.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 8.Presun rozpočtových prostriedkov
 9.Décharge 2010 (rozprava)
 10.Rôzne
 11.Podpora ustanovenia Európskeho dňa pamiatky spravodlivých (písomné vyhlásenie)
 12.Hlasovanie
  
12.1.Ochrana pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.2.Obmedzenie dovozu určitých výrobkov z ocele z Ruska ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.3.Elektronické uverejňovanie Úradného vestníka Európskej únie *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.4.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Cornelia Vadima Tudora (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.5.Regionálne letiská a letecké služby (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.6.Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel III, Komisia (hlasovanie)
  
12.7.Osobitné správy Európskeho dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2010 (hlasovanie)
  
12.8.Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky parlament (hlasovanie)
  
12.9.Absolutórium za rok 2010: 8., 9. a 10. Európsky rozvojový fond (hlasovanie)
  
12.10.Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Rada (hlasovanie)
  
12.11.Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Súdny dvor (hlasovanie)
  
12.12.Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Dvor audítorov (hlasovanie)
  
12.13.Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)
  
12.14.Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Výbor regiónov (hlasovanie)
  
12.15.Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky ombudsman (hlasovanie)
  
12.16.Absolutórium za rok 2010: všeobecný rozpočet EÚ, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (hlasovanie)
  
12.17.Absolutórium za rok 2010: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (hlasovanie)
  
12.18.Absolutórium za rok 2010: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (hlasovanie)
  
12.19.Absolutórium za rok 2010: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (hlasovanie)
  
12.20.Absolutórium za rok 2010: Európska policajná akadémia (CEPOL) (hlasovanie)
  
12.21.Absolutórium za rok 2010: Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva (hlasovanie)
  
12.22.Absolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (hlasovanie)
  
12.23.Absolutórium za rok 2010: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (hlasovanie)
  
12.24.Absolutórium za rok 2010: Európska chemická agentúra (hlasovanie)
  
12.25.Absolutórium za rok 2010: Európska environmentálna agentúra (hlasovanie)
  
12.26.Absolutórium za rok 2010: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (hlasovanie)
  
12.27.Absolutórium za rok 2010: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (hlasovanie)
  
12.28.Absolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre lieky (hlasovanie)
  
12.29.Absolutórium za rok 2010: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (hlasovanie)
  
12.30.Absolutórium za rok 2010: Európska námorná bezpečnostná agentúra (hlasovanie)
  
12.31.Absolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (hlasovanie)
  
12.32.Absolutórium za rok 2010: Európska železničná agentúra (hlasovanie)
  
12.33.Absolutórium za rok 2010: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (hlasovanie)
  
12.34.Absolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (hlasovanie)
  
12.35.Absolutórium za rok 2010: Zásobovacia agentúra Euratomu (hlasovanie)
  
12.36.Absolutórium za rok 2010: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (hlasovanie)
  
12.37.Absolutórium za rok 2010: Eurojust (hlasovanie)
  
12.38.Absolutórium za rok 2010: Europol (hlasovanie)
  
12.39.Absolutórium za rok 2010: Agentúra Európskej únie pre základné práva (hlasovanie)
  
12.40.Absolutórium za rok 2010: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) (hlasovanie)
  
12.41.Absolutórium za rok 2010: Agentúra pre európsky GNSS (hlasovanie)
  
12.42.Absolutórium za rok 2010: ARTEMIS - vstavané počítačové systémy (hlasovanie)
  
12.43.Absolutórium za rok 2010: Čisté nebo – aeronautika a životné prostredie (hlasovanie)
  
12.44.Absolutórium za rok 2010: spoločný podnik ENIAC (hlasovanie)
  
12.45.Absolutórium za rok 2010: spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH) (hlasovanie)
  
12.46.Absolutórium za rok 2010: iniciatíva za inovačnú medicínu (IMI) (hlasovanie)
  
12.47.Absolutórium za rok 2010: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)
  
12.48.Absolutórium za rok 2010: spoločný podnik SESAR (hlasovanie)
  
12.49.Ochrana finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom – Výročná správa 2010 (hlasovanie)
  
12.50.Roaming vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie ***I (hlasovanie)
  
12.51.Vývoz a dovoz nebezpečných chemikálií ***I (hlasovanie)
  
12.52.Zmena a doplnenie článkov 87a a 88 (hlasovanie)
  
12.53.Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky (Rím II) (hlasovanie)
  
12.54.Obchodné a investičné stratégie pre južné Stredozemie v nadväznosti na revolúcie v arabskom svete (hlasovanie)
  
12.55.Patentovanie v podstate biologických procesov (hlasovanie)
  
12.56.Námorné pirátstvo (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní
 19.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Podpora ustanovenia Európskeho dňa pamiatky spravodlivých (písomné vyhlásenie)
Zápisnica (334 kb) Prezenčná listina (58 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (5907 kb) Príloha 1 (8 kb) 
 
Zápisnica (362 kb) Prezenčná listina (51 kb) Výsledky hlasovania (692 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2688 kb)    
 
Zápisnica (307 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (841 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1244 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia