Rodyklė 
Protokolas
PDF 309kWORD 372k
Ketvirtadienis, 2012 m. gegužės 10 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Parlamento sudėtis
 3.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 4.Gauti dokumentai
 5.Piratavimas jūroje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 7.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 8.Asignavimų perkėlimas
 9.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)
 10.Kiti klausimai
 11.Parama pasiūlymui paskelbti Europos teisuolių atminimo dieną (rašytinis pareiškimas)
 12.Balsuoti skirtas laikas
  12.1.Apsauga nuo importo dempingo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  12.2.Tam tikri apribojimai, taikomi tam tikrų plieno gaminių importui iš Rusijos ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  12.3.Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  12.4.Prašymas ginti Parlamento nario Corneliu Vadimo Tudoro imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  12.5.Regioniniai oro uostai ir oro transporto paslaugos (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  12.6.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. III skirsnis. Komisija (balsavimas)
  12.7.Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (balsavimas)
  12.8.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas (balsavimas)
  12.9.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8-asis, 9-asis ir 10-asis Europos plėtros fondai (balsavimas)
  12.10.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Taryba (balsavimas)
  12.11.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Teisingumo Teismas (balsavimas)
  12.12.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Audito Rūmai (balsavimas)
  12.13.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)
  12.14.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Regionų komitetas (balsavimas)
  12.15.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos ombudsmenas (balsavimas)
  12.16.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (balsavimas)
  12.17.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (balsavimas)
  12.18.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (balsavimas)
  12.19.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) (balsavimas)
  12.20.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (CEPOL) (balsavimas)
  12.21.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra (balsavimas)
  12.22.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (balsavimas)
  12.23.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (balsavimas)
  12.24.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (balsavimas)
  12.25.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (balsavimas)
  12.26.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (balsavimas)
  12.27.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (balsavimas)
  12.28.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (balsavimas)
  12.29.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (balsavimas)
  12.30.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (balsavimas)
  12.31.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (balsavimas)
  12.32.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelių agentūra (balsavimas)
  12.33.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (balsavimas)
  12.34.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (balsavimas)
  12.35.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (balsavimas)
  12.36.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (balsavimas)
  12.37.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Eurojustas (balsavimas)
  12.38.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europolas (balsavimas)
  12.39.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (balsavimas)
  12.40.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX ) (balsavimas)
  12.41.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (balsavimas)
  12.42.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ARTEMIS – įterptosios kompiuterinės sistemos (balsavimas)
  12.43.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: „Švarus dangus“ – aeronautika ir aplinka (balsavimas)
  12.44.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC (balsavimas)
  12.45.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (balsavimas)
  12.46.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: naujoviškų vaistų iniciatyva (NVI) (balsavimas)
  12.47.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (balsavimas)
  12.48.2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: SESAR bendroji įmonė (balsavimas)
  12.49.ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu. 2010 m. metinė ataskaita (balsavimas)
  12.50.Tarptinklinis ryšys per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje ***I (balsavimas)
  12.51.Pavojingų cheminių medžiagų eksportas ir importas ***I (balsavimas)
  12.52.Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 87a ir 88 straipsnių dalinis keitimas (balsavimas)
  12.53.Nesutartinėms prievolėms taikytinas teisė( Roma II ) (balsavimas)
  12.54.Prekyba siekiant pasikeitimų. ES prekybos ir investicijų strategija pietų Viduržemio jūros regione po Arabų pavasario revoliucijų (balsavimas)
  12.55.Esminių biologinių procesų patentavimas (balsavimas)
  12.56.Piratavimas jūroje (balsavimas)
 13.Paaiškinimai dėl balsavimo
 14.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 15.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 16.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)
 17.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 18.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 19.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Parama pasiūlymui paskelbti Europos teisuolių atminimo dieną (rašytinis pareiškimas)


PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Parlamento sudėtis

Kompetentingos Portugalijos institucijos pranešė, kad į Europos Parlamentą išrinkta Alda Sousa – ji pakeis Miguelį Portasą.

Parlamentas atkreipė dėmesį į šį prašymą, kaip galiojantį nuo 2012 m. gegužės 9 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Aldos Sousa įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, ji eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


3. Komitetų ir delegacijų sudėtis

PPE frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šį paskyrimą:

Delegacija ryšiams su Indija: Birgit Collin-Langen.


4. Gauti dokumentai

Gauti šie Tarybos ir Komisijos dokumentai:

- Pasiūlymas perkelti DEC 09/2012 asignavimus - III skirsnis - Komisija (N7-0056/2012 - C7-0106/2012 - 2012/2079(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 07/2012 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0057/2012 - C7-0107/2012 - 2012/2081(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 08/2012 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0058/2012 - C7-0108/2012 - 2012/2084(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Specialioji ataskaita Nr. 4/2012 (2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas) „Ar struktūrinių ir Sanglaudos fondų naudojimas bendrai finansuojant jūrų uostų transporto infrastruktūras – veiksminga investicija?“ (N7-0059/2012 - C7-0109/2012 - 2012/2086(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

TRAN, REGI

- Specialioji ataskaita Nr. 3/2012 (2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas) „Struktūriniai fondai: ar Komisija sėkmingai pašalino nustatytus valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemų trūkumus?“ (N7-0060/2012 - C7-0110/2012 - 2012/2087(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PECH, AGRI, EMPL, BUDG, REGI

- Audito Rūmų nario skyrimas (I. IVANOVA, Bulgarija) (N7-0061/2012 - C7-0111/2012 - 2012/0803(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006m. gegužės 17d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Ispanijos paraiška „EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana, avalynė“) (COM(2012)0204 - C7-0112/2012 - 2012/2089(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Audito Rūmų nario skyrimas (M.V. POPESCU, Rumunija) (N7-0062/2012 - C7-0113/2012 - 2012/0804(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl galvijų elektroninio identifikavimo ir dėl savanoriško jautienos ženklinimo nuostatų panaikinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.1760/2000 (COM(2012)0162 - C7-0114/2012 - 2011/0229(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Paisūlymas perkelti DEC 10/2012 asignavimus - III skirsnis - Komisija (N7-0063/2012 - C7-0115/2012 - 2012/2090(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Bendrijos radioaktyviųjų medžiagų vežėjų registracijos sistema (COM(2011)0518 - C7-0253/2011 - 2011/0225(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

TRAN


5. Piratavimas jūroje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Piratavimas jūroje

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. kovo 14 d. (punktas 18 protokolo 14.3.2012).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį baigiantis diskusijoms:

- Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Alexander Graf Lambsdorff ir Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu – dėl piratavimo jūroje (B7-0223/2012);

- Roberts Zīle, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Oldřich Vlasák, Paweł Robert Kowal ir Jacqueline Foster ECR frakcijos vardu – dėl piratavimo jūroje (B7-0224/2012);

- Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra ir Ulrike Rodust S&D frakcijos vardu – dėl piratavimo jūroje problemos politinio sprendimo (B7-0225/2012);

- Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon ir Dominique Vlasto PPE frakcijos vardu – dėl piratavimo jūroje (B7-0226/2012);

- Sabine Lösing, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber ir Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu – dėl piratavimo jūroje (B7-0227/2012).

Balsavimas: punktas 12.56 protokolo 10.5.2012.


6. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl tam tikrų nuostatų, susijusių su prekyba laukinės faunos ir floros rūšimis, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisykles (D013523/06 - 2012/2626(RPS) - terminas: 20/07/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: INTA, IMCO

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo dėl gyvsidabrio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D018566/03 - 2012/2634(RPS) - terminas: 04/08/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo dėl švino iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D018570/03 - 2012/2633(RPS) - terminas: 04/08/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo dėl fenilgyvsidabrio junginių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D018571/03 - 2012/2632(RPS) - terminas: 04/08/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios arseno, fluoro, švino, gyvsidabrio, endosulfano, dioksino, Ambrosia spp., diklazurilo ir natrio lazalocido A koncentracijos ir dioksinų lygio, kurį pasiekus imamasi veiksmų, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/32/EB I ir II priedai (D018842/03 - 2012/2630(RPS) - terminas: 30/07/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl benzenkarboksirūgšties benzoatų (E 210–213) naudojimo į vyną panašiuose nealkoholiniuose gėrimuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D019479/03 - 2012/2620(RPS) - terminas: 18/06/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (kadmis) (D019485/03 - 2012/2635(RPS) - terminas: 04/08/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios bifenazato, kaptano, ciprodinilo, fluopikolido, heksitiazokso, izoprotiolano, metaldehido, oksadiksilo ir fosmeto likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D019711/02 - 2012/2625(RPS) - terminas: 21/06/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo sudaromas Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3924/91 numatytų pramonės produktų 2012 m. „Prodcom“ sąrašas (D019753/02 - 2012/2627(RPS) - terminas: 26/07/2012)
perduota atsakingam komitetui: ITRE
nuomonė: IMCO

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl polisorbatų (E 432–436) naudojimo kokosų piene iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D019783/02 - 2012/2624(RPS) - terminas: 19/06/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo dėl sektorių ir pošakių, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, iš dalies keičiami sprendimai 2010/2/ES ir 2011/278/ES (D020250/01 - 2012/2631(RPS) - terminas: 30/07/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE


7. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui buvo perduotas šis deleguotojo akto projektas:

2012 m. balandžio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr.° …/..., kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.°1236/2010, kuriuo nustatoma kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema, taikytina Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės rytų Atlanto žvejybos rajonuose - - C(2012)2576 - terminas: 30.6.2012

perduota atsakingam komitetui: PECH


8. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 03/2012 (N7-0054/2012 - C7-0103/2012 - 2012/2072(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas atmetė Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 05/2012 (N7-0055/2012 – C7-0104/2012 – 2012/2073(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 06/2012 (N7-0053/2012 - C7-0100/2012 - 2012/2070(GBD)).

Remiantis Finansinio reglamento 179 straipsnio 3 dalimi, Biudžeto komitetas nusprendė nepateikti nuomonės dėl Europos Komisijos pateikto projekto dėl pastato Jungtiniam tyrimų centrui, Etaloninių medžiagų ir matavimų institutui (EMMI), statymo Gelyje, Belgijoje.


9. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)

Pirmininkė pasveikino Vítorą Manuelį da Silvą Caldeirą (Audito Rūmų pirmininkas).

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. III skirsnis. Komisija

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. III skirsnis. Komisija ir vykdomosios įstaigos [COM(2011)0473 - C7-0256/2011- 2011/2201(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A7-0098/2012)

Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą

Pranešimas dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą [2011/2225(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A7-0102/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. I skirsnis. Europos Parlamentas [COM(2011)0473 - C7-0257/2011- 2011/2202(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8-asis, 9-asis ir 10-asis Europos plėtros fondai

Pranešimas dėl 8-ojo, 9-ojo ir 10-ojo Europos plėtros fondų 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0471 - C7-0273/2011- 2011/2212(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Taryba

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. II skirsnis. Taryba [COM(2011)0473 - C7-0258/2011- 2011/2203(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0095/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Teisingumo Teismas

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. IV skirsnis. Teisingumo Teismas [COM(2011)0473 - C7-0259/2011- 2011/2204(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0088/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Audito Rūmai

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. V skirsnis. Audito Rūmai [COM(2011)0473 - C7-0260/2011- 2011/2205(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0091/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. VI skirsnis. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [COM(2011)0473 - C7-0261/2011- 2011/2206(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0092/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Regionų komitetas

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metųbendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. VII skirsnis. Regionų komitetas [COM(2011)0473 - C7-0262/2011- 2011/2207(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0090/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos ombudsmenas

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2010 m. finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. VIII skirsnis. Europos ombudsmenas [COM(2011)0473 - C7-0263/2011- 2011/2208(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0089/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. IX skirsnis. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [COM(2011)0473 - C7-0264/2011- 2011/2209(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0093/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė

Pranešimas dėl Europos Sąjungos agentūrų 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: Europos Sąjungos agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė [2011/2232(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras

Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0280/2011- 2011/2219(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP)

Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0274/2011- 2011/2213(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (CEPOL)

Pranešimas dėl Europos policijos koledžo 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0290/2011- 2011/2230(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra

Pranešimas dėl Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0293/2011- 2011/2234(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra

Pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0285/2011- 2011/2224(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0287/2011- 2011/2227(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra

Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0294/2011- 2011/2235(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra

Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0278/2011- 2011/2217(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba

Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0286/2011- 2011/2226(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas

Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0351/2011- 2011/2264(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra

anešimas dėl Europos vaistų agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0281/2011- 2011/2220(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0277/2011- 2011/2216(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra

Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0284/2011- 2011/2223(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra

Pranešimas dėl Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0288/2011- 2011/2228(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelių agentūra

Pranešimas dėl Europos geležinkelių agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0289/2011- 2011/2229(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas

Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0283/2011- 2011/2222(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra

Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0279/2011- 2011/2218(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra

Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0295/2011- 2011/2236(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0275/2011- 2011/2214(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Eurojustas

Pranešimas dėl Eurojusto 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0282/2011- 2011/2221(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europolas

Pranešimas dėl Europos policijos biuro 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0316/2011- 2011/2255(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra

Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0276/2011- 2011/2215(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX )

Pranešimas dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0291/2011- 2011/2231(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra

Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0292/2011- 2011/2233(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ARTEMIS – įterptosios kompiuterinės sistemos

Pranešimas dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0299/2011- 2011/2240(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: „Švarus dangus“ – aeronautika ir aplinka

Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0298/2011- 2011/2239(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC

Pranešimas dėl bendrosios įmonės ENIAC 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0352/2011- 2011/2265(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė

Pranešimas dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0301/2011- 2011/2242(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: naujoviškų vaistų iniciatyva (NVI)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0300/2011- 2011/2241(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė

Pranešimas dėl ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0296/2011- 2011/2237(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012)

2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: SESAR bendroji įmonė

Pranešimas dėl SESAR bendrosios įmonės 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0297/2011- 2011/2238(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012)

Christofer Fjellner, Martin Ehrenhauser, Jens Geier (pavadavo Inés Ayala Sender), Monica Luisa Macovei ir Bogusław Liberadzki pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Nicolai Wammen (einantis Tarybos pirmininko pareigas), Algirdas Šemeta (Komisijos narys) ir Vítor Manuel da Silva Caldeira (Audito Rūmų pirmininkas).

Kalbėjo: Csaba Őry (EMPL komiteto nuomonės referentas), Jutta Haug (ENVI komiteto nuomonės referentas), Tamás Deutsch (REGI komiteto nuomonės referentas), Guido Milana (PECH komiteto nuomonės referentas), Morten Løkkegaard (CULT komiteto nuomonės referentas), Renate Sommer (LIBE komiteto nuomonės referentė), Véronique Mathieu (LIBE komiteto nuomonės referentė), Wim van de Camp (LIBE komiteto nuomonės referentas), Salvatore Iacolino (LIBE komiteto nuomonės referentas), Silvia-Adriana Ţicău (TRAN komiteto nuomonės referentė), Thijs Berman (DEVE komiteto nuomonės referentas), Simon Busuttil (LIBE komiteto nuomonės referentas), Iliana Ivanova PPE frakcijos vardu, Edit Herczog S&D frakcijos vardu, Jan Mulder ALDE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Andrea Češková ECR frakcijos vardu, Marta Andreasen EFD frakcijos vardu, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL frakcijos vardu, Lucas Hartong , nepriklausomas Parlamento narys, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, José Bové (jis taip pat atsakė į Editos Herczog pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą) ir Philip Bradbourn.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jens Geier (jis, pakėlęs mėlynąją kortelę, pateikė klausimą Philipui Bradbournui ir šis į jį atsakė, Mikael Gustafsson, Hans-Peter Martin, Marian-Jean Marinescu, Barbara Weiler, Olle Schmidt, Satu Hassi, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Andrew Henry William Brons, Ingeborg Gräßle, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Ryszard Czarnecki, Nicole Sinclaire, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Sonik, Monika Flašíková Beňová (ji taip pat atsakė į Paulo Rübigo pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą), Anneli Jäätteenmäki (AFET komiteto nuomonės referentė) ir Barbara Matera (FEMM komiteto nuomonės referentė).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zofija Mazej Kukovič ir Elena Băsescu.

Kalbėjo: Vítor Manuel da Silva Caldeira, Algirdas Šemeta, Nicolai Wammen, Christofer Fjellner, Martin Ehrenhauser, Jens Geier ir Monica Luisa Macovei.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12 protokolo 10.5.2012.

(Posėdis sustabdytas 11.10 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 11.30 val.)


PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

10. Kiti klausimai

Kalbėjo: Sajjad Karim dėl 2011 m. liepos 11 d. įvykdyto rasistinio išpuolio jo namuose, neseniai paskelbto apkaltinamojo nuosprendžio jo vykdytojams; jis taip pat padėkojo Parlamentui už palaikymą; Zbigniew Ziobro dėl padėties Ukrainoje ir prieš čempionato „EURO 2012“ boikotavimą.


11. Parama pasiūlymui paskelbti Europos teisuolių atminimo dieną (rašytinis pareiškimas)

Parlamento narių Gabriele Albertini, Lenos Kolarskos-Bobińskos, Niccolò Rinaldi ir Davido-Maria Sassoli pateiktą rašytinį pareiškimą Nr. 0003/2012 dėl paramos pasiūlymui paskelbti Europos teisuolių atminimo dieną pasirašė dauguma visų Parlamento narių. Todėl, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 ir 4 dalimis, jis bus perduotas adresatams ir paskelbtas šio posėdžio (P7_TA(2012)0205) „Priimtuose tekstuose“ protokole nurodant pasirašiusiųjų pavardes (priedas 1 protokolo 10.5.2012).

Kalbėjo Gabriele Albertini.


12. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


12.1. Apsauga nuo importo dempingo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių [COM(2012)0041 - C7-0030/2012- 2012/0019(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0140/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0148).


12.2. Tam tikri apribojimai, taikomi tam tikrų plieno gaminių importui iš Rusijos ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglameno, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2007 dėl tam tikrų apribojimų, taikomų tam tikrų plieno gaminių importui iš Rusijos Federacijos, administravimo [COM(2011)0715 - C7-0396/2011- 2011/0315(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Robert Sturdy (A7-0085/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0149).


12.3. Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo projekto [10222/2011 - C7-0076/2012- 2011/0070(APP)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Zbigniew Ziobro (A7-0087/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0150).

Parlamentas pritarė Tarybos reglamentui.


12.4. Prašymas ginti Parlamento nario Corneliu Vadimo Tudoro imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo ginti Corneliu Vadimo Tudoro imunitetą ir privilegijas [2011/2100(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Cecilia Wikström (A7-0151/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0151).


12.5. Regioniniai oro uostai ir oro transporto paslaugos (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl regioninių oro uostų ir oro transporto paslaugų ateities ES [2011/2196(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Philip Bradbourn (A7-0094/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0152).


12.6. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. III skirsnis. Komisija (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. III skirsnis. Komisija ir vykdomosios įstaigos [COM(2011)0473 - C7-0256/2011- 2011/2201(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A7-0098/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO Nr. 1

Priimta (P7_TA(2012)0153).

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO Nr. 2

Priimta (P7_TA(2012)0153).

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO Nr. 3

Priimta (P7_TA(2012)0153).

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO Nr. 4

Priimta (P7_TA(2012)0153).

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO Nr 5

Priimta (P7_TA(2012)0153).

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO Nr. 6

Priimta (P7_TA(2012)0153).

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO Nr. 7

Priimta (P7_TA(2012)0153).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0153)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.7. Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (balsavimas)

Pranešimas dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą [2011/2225(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A7-0102/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0154).

Kalbėjo:

Algirdas Šemeta (Komisijos narys), išreiškęs džiaugsmą dėl balsavimo rezultatų.


12.8. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. I skirsnis. Europos Parlamentas [COM(2011)0473 - C7-0257/2011- 2011/2202(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0155).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0155).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.9. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8-asis, 9-asis ir 10-asis Europos plėtros fondai (balsavimas)

Pranešimas dėl 8-ojo, 9-ojo ir 10-ojo Europos plėtros fondų 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0471 - C7-0273/2011- 2011/2212(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0156).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0156).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.10. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Taryba (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. II skirsnis. Taryba [COM(2011)0473 - C7-0258/2011- 2011/2203(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0095/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0157).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0157).

Biudžetas įvykdymo patvirtinimas ir sąskaitų uždarymas atidėtas (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.11. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Teisingumo Teismas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. IV skirsnis. Teisingumo Teismas [COM(2011)0473 - C7-0259/2011- 2011/2204(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0088/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0158).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0158).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.12. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Audito Rūmai (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. V skirsnis. Audito Rūmai [COM(2011)0473 - C7-0260/2011- 2011/2205(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0091/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0159).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0159).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.13. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. VI skirsnis. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [COM(2011)0473 - C7-0261/2011- 2011/2206(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0092/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0160).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0160).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.14. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Regionų komitetas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metųbendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. VII skirsnis. Regionų komitetas [COM(2011)0473 - C7-0262/2011- 2011/2207(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0090/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0161).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0161).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.15. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos ombudsmenas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2010 m. finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. VIII skirsnis. Europos ombudsmenas [COM(2011)0473 - C7-0263/2011- 2011/2208(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0089/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0162).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0162).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.16. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. IX skirsnis. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [COM(2011)0473 - C7-0264/2011- 2011/2209(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A7-0093/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0163).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0163).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.17. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos agentūrų 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: Europos Sąjungos agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė [2011/2232(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0164).

Kalbėjo:

Prieš balsavimą Edit Herczog dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl rezoliucijos – ji rekomendavo S&D frakcijos nariams balsuoti prieš.


12.18. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0280/2011- 2011/2219(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0165).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0165).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.19. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0274/2011- 2011/2213(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0166).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0166).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.20. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (CEPOL) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos policijos koledžo 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0290/2011- 2011/2230(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0167).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0167).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.21. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0293/2011- 2011/2234(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0168).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0168).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.22. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0285/2011- 2011/2224(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0169).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0169).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.23. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0287/2011- 2011/2227(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0170).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0170).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.24. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0294/2011- 2011/2235(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0171).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0171).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.25. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0278/2011- 2011/2217(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0172).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0172).

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas ir sąskaitų uždarymas atidėtas (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.26. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0286/2011- 2011/2226(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0173)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0173)

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas ir sąskaitų uždarymas atidėtas (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.27. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0351/2011- 2011/2264(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 27)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0174)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0174)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.28. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (balsavimas)

anešimas dėl Europos vaistų agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0281/2011- 2011/2220(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 28)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0175)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0175)

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas ir sąskaitų uždarymas atidėtas (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.29. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0277/2011- 2011/2216(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 29.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0176).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0176).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.30. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0284/2011- 2011/2223(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 30.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0177).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0177).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.31. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0288/2011- 2011/2228(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 31.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0178).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0178).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.32. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelių agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos geležinkelių agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0289/2011- 2011/2229(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 32.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0179).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0179).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.33. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0283/2011- 2011/2222(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 33.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0180).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0180).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.34. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0279/2011- 2011/2218(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 34.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0181).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0181).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.35. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0295/2011- 2011/2236(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 35.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0182).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0182).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.36. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0275/2011- 2011/2214(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 36.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0183).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0183).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.37. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Eurojustas (balsavimas)

Pranešimas dėl Eurojusto 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0282/2011- 2011/2221(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 37.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0184).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0184).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.38. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europolas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos policijos biuro 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0316/2011- 2011/2255(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 38.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0185).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0185).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.39. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0276/2011- 2011/2215(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 39.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0186).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0186).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).

Kalbėjo:

Gerard Batten dėl balsavimo eigos.


12.40. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX ) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0291/2011- 2011/2231(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 40.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0187).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0187).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.41. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0292/2011- 2011/2233(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 41.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0188).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0188).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.42. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ARTEMIS – įterptosios kompiuterinės sistemos (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0299/2011- 2011/2240(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 42.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0189).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0189).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.43. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: „Švarus dangus“ – aeronautika ir aplinka (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0298/2011- 2011/2239(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 43.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0190).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0190).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.44. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės ENIAC 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0352/2011- 2011/2265(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 44.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0191).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0191).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.45. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (balsavimas)

Pranešimas dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0301/2011- 2011/2242(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 45.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0192).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0192).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.46. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: naujoviškų vaistų iniciatyva (NVI) (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0300/2011- 2011/2241(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 46.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0193).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0193).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.47. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (balsavimas)

Pranešimas dėl ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0296/2011- 2011/2237(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 47.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0194).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0194).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.48. 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: SESAR bendroji įmonė (balsavimas)

Pranešimas dėl SESAR bendrosios įmonės 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2011)0473 - C7-0297/2011- 2011/2238(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 48.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0195).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0195).

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 1 dalį).


12.49. ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu. 2010 m. metinė ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos. Kova su sukčiavimu. 2010 m. metinė ataskaita [2011/2154(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Zigmantas Balčytis (A7-0121/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 49.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0196).


12.50. Tarptinklinis ryšys per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje (nauja redakcija) [COM(2011)0402 - C7-0190/2011- 2011/0187(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Angelika Niebler (A7-0149/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 50.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0197).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0197).


12.51. Pavojingų cheminių medžiagų eksportas ir importas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pavojingų medžiagų eksporto ir importo (nauja redakcija) [COM(2011)0245 - C7-0107/2011- 2011/0105(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Dan Jørgensen (A7-0015/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 51.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0198).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0198).

Kalbėjo:

Prieš balsavimą Algirdas Šemeta padarė pareiškimą.


12.52. Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 87a ir 88 straipsnių dalinis keitimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 87a ir 88 straipsnių dalinio pakeitimo [2009/2195(REG)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlo Casini (A7-0072/2012)

(Pakeitimams priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma) (Pasiūlymui dėl sprendimo priimti reikalinga paprasta balsų dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 52.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0199).

Naujos nuostatos įsigalios pirmą kito mėnesio sesijos dieną.


12.53. Nesutartinėms prievolėms taikytinas teisė( Roma II ) (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl Reglamento (EB) Nr. 864/2007 dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės („Roma II“) dalinio pakeitimo [2009/2170(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Cecilia Wikström (A7-0152/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 53.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0200).


12.54. Prekyba siekiant pasikeitimų. ES prekybos ir investicijų strategija pietų Viduržemio jūros regione po Arabų pavasario revoliucijų (balsavimas)

Pranešimas dėl prekybos siekiant pasikeitimų. ES prekybos ir investicijų strategija Pietų Viduržemio jūros regione po Arabų pavasario revoliucijų [2011/2113(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 54.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0201)


12.55. Esminių biologinių procesų patentavimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0228/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 55.)

Kalbėjo: Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu paprašė atidėti balsavimą iki kitos mėnesio sesijos, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu pritarė šiam prašymui, o Manfred Weber PPE frakcijos vardu jam paprieštaravo.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (269 balsavo už, 296 – prieš, 12 susilaikė) atmetė prašymą.

Taigi balsavimas pratęstas.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0202).

Kalbėjo:

Vykstant balsavimui Evelyne Gebhardt tiksliau paaiškino tekstą.


12.56. Piratavimas jūroje (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. kovo 14 d. (punktas 18 protokolo 14.3.2012).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos paskelbti 2012 m. gegužės 10 d. (punktas 2 protokolo 10.5.2012).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0223/2012, B7-0224/2012, B7-0225/2012, B7-0226/2012 ir B7-0227/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 56.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0223/2012

(keičiama B7-0223/2012, B7-0224/2012, B7-0225/2012 ir B7-0226/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Ria Oomen-Ruijten ir Dominique Vlasto PPE frakcijos vardu,

Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra ir Ulrike Rodust S&D frakcijos vardu,

Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort ir Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu,

Peter van Dalen, Roberts Zīle, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal ir Jacqueline Foster ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0203).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0227/2012 anuliuotas.)


13. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Philip Bradbourn - A7-0094/2012

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Ana Miranda, Andrea Zanoni, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Janusz Władysław Zemke, Georges Bach, Elena Băsescu, Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock ir Hannu Takkula

Pranešimas: Christofer Fjellner - A7-0102/2012

Andrea Češková

Pranešimas: Bogusław Liberadzki - A7-0120/2012

Marina Yannakoudakis

Pranešimas: Martin Ehrenhauser - A7-0100/2012

Marina Yannakoudakis

Pranešimas: Monica Luisa Macovei - A7-0105/2012

Eija-Riitta Korhola

Pranešimas: Inés Ayala Sender - A7-0091/2012

Charles Tannock

Pranešimas: Monica Luisa Macovei - A7-0132/2012

Marina Yannakoudakis

Pranešimas: Angelika Niebler - A7-0149/2012

Elena Băsescu, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, George Lyon, Adam Bielan ir Hannu Takkula

Pranešimas: Cecilia Wikström - A7-0152/2012

Elena Băsescu ir Charles Tannock

Pranešimas: Niccolò Rinaldi - A7-0104/2012

Ewald Stadler, Adam Bielan ir Elena Băsescu

Esminių biologinių procesų patentavimas - B7-0228/2012

Charles Tannock ir Elena Băsescu

Piratavimas jūroje - RC-B7-0223/2012

Marek Józef Gróbarczyk, Izaskun Bilbao Barandica ir Carlo Fidanza


14. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


15. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Leidimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 97 straipsnis)

AFET komitetas

- Rekomendacija Tarybai pagal Darbo tvarkos taisyklių 97 straipsnį dėl ES specialiojo atstovo žmogaus teisių klausimais (2012/2088(INI))
(Pirmininkui 2012 m. gegužės 3 d. priėmus sprendimą)

Leidimas rengti pranešimus savo iniciatyva(Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnio 3 dalis)

AFET komitetas

- Rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 67-osios sesijos (2012/2036(INI))
(nuomonė: DEVE)

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais)

REGI komitetas

- Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ): konkurencingumas ir verslo galimybės (COM(2012/2042(INI))
perduota atsakingam komitetui: ITRE
nuomonė: ENVI, EMPL, ECON, IMCO, REGI, INTA

DEVE komitetas

- Bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) sukūrimas (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD))
perduota atsakingam komitetui: ITRE
nuomonė: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN, REGI, DEVE

- Bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD))
perduota atsakingam komitetui: ITRE
nuomonė: AFET, BUDG, DEVE


16. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 dalis):

Dokumento numeris

Autorius

Parašai

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

301

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

82

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

106

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

231

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

73

0009/2012

Oreste Rossi

12

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

276

0011/2012

Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

292

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

96

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

87

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

87

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

19

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

65

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

31

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

74

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

22

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

46


17. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas ir vakar dienos posėdžio protokolas bus pateikti Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


18. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks nuo 2012 m. gegužės 21 d. iki 2012 m. gegužės 24 d..


19. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 13.30 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, Delli, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Zahradil, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Stebėtojai

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Picula, Radoš, Vrbat


1 priedas. - Parama pasiūlymui paskelbti Europos teisuolių atminimo dieną (rašytinis pareiškimas)

Rašytinis pareiškimas Nr.° 0003/2012, kurį pateikė Parlamento nariai Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi ir David-Maria Sassoli, dėl paramos pasiūlymui paskelbti Europos teisuolių atminimo dieną (punktas 11 protokolo 10.5.2012 ir P7_TA(2012)0205) ir pasirašė 388 Parlamento nariai:

János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Phil Bennion, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Luigi Ciriaco De Mita, Harlem Désir, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Herbert Dorfmann, Isabelle Durant, Robert Dušek, Christian Ehler, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Sari Essayah, Edite Estrela, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Ana Gomes, Sylvie Goulard, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Romana Jordan, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, María Muñiz De Urquiza, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Amalia Sartori, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, György Schöpflin, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Francesco Enrico Speroni, Ewald Stadler, Struan Stevenson, Daniël van der Stoep, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Hermann Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Teisinė informacija - Privatumo politika