Indiċi 
Minuti
PDF 321kWORD 376k
Il-Ħamis, 10 ta' Mejju 2012 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Kompożizzjoni tal-Parlament
 3.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 4.Dokumenti mressqa
 5.Naffrontaw b'mod effikaċi l-isfida tal-piraterija marittima (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 9.Kwittanza 2010 (dibattitu)
 10.Varji
 11.L-appoġġ għall-istabbiliment ta’ Jum Ewropew ta’ Tifkira tal-Ġusti (dikjarazzjoni bil-miktub)
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  
12.1.Il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.2.Restrizzjonijiet fuq importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti tal-azzar mill-Federazzjoni Russa ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.3.Il-pubblikazzjoni elettronika ta' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.4.Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari ta' Corneliu Vadim Tudor (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.5.L-ajruporti reġjonali u tas-servizzi tal-ajru (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.6.Kwittanza 2010: baġit ġenerali tal-UE - Taqsima III - Il-Kummissjoni (votazzjoni)
  
12.7.Rapporti speċjali tal-QEA fil-kuntest tal-kwittanza tal-Kummissjoni 2010 (votazzjoni)
  
12.8.Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  
12.9.Kwittanza 2010: It-tmien, id-disa' u l-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp (votazzjoni)
  
12.10.Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, Il-Kunsill (votazzjoni)
  
12.11.Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, Il-Qorti tal-Ġustizzja (votazzjoni)
  
12.12.Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, Il-Qorti tal-Awdituri (votazzjoni)
  
12.13.Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali (votazzjoni)
  
12.14.Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, Il-Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)
  
12.15.Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, L-Ombudsman Ewropew (votazzjoni)
  
12.16.Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)
  
12.17.Kwittanza 2010: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE (votazzjoni)
  
12.18.Kwittanza 2010: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
  
12.19.Kwittanza 2010: Cedefop - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (votazzjoni)
  
12.20.Kwittanza 2010: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (votazzjoni)
  
12.21.Kwittanza 2010: L-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd (votazzjoni)
  
12.22.Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (votazzjoni)
  
12.23.Kwittanza 2010: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (votazzjoni)
  
12.24.Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (votazzjoni)
  
12.25.Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (votazzjoni)
  
12.26.Kwittanza 2010: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (votazzjoni)
  
12.27.Kwittanza 2010 - L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (votazzjoni)
  
12.28.Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (votazzjoni)
  
12.29.Kwittanza 2010: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (votazzjoni)
  
12.30.Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (votazzjoni)
  
12.31.Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni (votazzjoni)
  
12.32.Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (votazzjoni)
  
12.33.Kwittanza 2010: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (votazzjoni)
  
12.34.Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (votazzjoni)
  
12.35.Kwittanza 2010: L-Aġenzija għall-Provvista tal-Euratom (votazzjoni)
  
12.36.Kwittanza 2010: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (votazzjoni)
  
12.37.Kwittanza 2010: L-Eurojust (votazzjoni)
  
12.38.Kwittanza 2010: Europol (votazzjoni)
  
12.39.Kwittanza 2010: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (votazzjoni)
  
12.40.Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (FRONTEX) (votazzjoni)
  
12.41.Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea GNSS (votazzjoni)
  
12.42.Kwittanza 2010: ARTEMIS - Sistemi Informatiċi Integrati (votazzjoni)
  
12.43.Kwittanza 2010: CLEAN SKY - Ajrunawtika u Ambjent (votazzjoni)
  
12.44.Kwittanza 2010: Impriża Konġunta ENIAC (votazzjoni)
  
12.45.Kwittanza 2010: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (votazzjoni)
  
12.46.Kwittanza 2010: L-Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi (IMI) (votazzjoni)
  
12.47.Kwittanza 2010: L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (votazzjoni)
  
12.48.Kwittanza 2010: Il-Proġett Konġunt SESAR (votazzjoni)
  
12.49.Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE - ġlieda kontra l-frodi - Rapport annwali 2010 (votazzjoni)
  
12.50.Roaming fuq netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni ***I (votazzjoni)
  
12.51.L-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' sustanzi kimiċi perikolużi ***I (votazzjoni)
  
12.52.Emenda tal-Artikoli 87a u 88 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  
12.53.Il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (Ruma II) (votazzjoni)
  
12.54.L-Istrateġija kummerċjali u ta' investiment għan-Nofsinhar tal-Mediterran wara r-rivoluzzjonijiet tar-Rebbiegħa Għarbija (votazzjoni)
  
12.55.Privattivi għal proċessi bijoloġiċi essenzjali (votazzjoni)
  
12.56.Naffrontaw b'mod effikaċi l-isfida tal-piraterija marittima (votazzjoni)
 13.Spjegazzjonijiet tal-vot
 14.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 15.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 16.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)
 17.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 18.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 19.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - L-appoġġ għall-istabbiliment ta’ Jum Ewropew ta’ Tifkira tal-Ġusti (dikjarazzjoni bil-miktub)


PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti tal-Portugall għarrfu li Alda Sousa ġiet eletta fil-Parlament Ewropew biex tissostitwixxi lil Miguel Portas.

Il-Parlament ħa nota ta' dan b'effet mid-9 ta' Mejju 2012.

Skont l-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħha jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Alda Sousa tieħu postha fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u tgawdi mid-drittijiet marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel tidħol fil-kariga fil-Parlament tkun għamlet dikjarazzjoni bil-miktub li hija ma għandha ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew .


3. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp PPE, il-Parlament irratifika l-ħatra li ġejja:

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Indja: Birgit Collin-Langen.


4. Dokumenti mressqa

Dawn id-dokumenti kienu preżentati mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 09/2012 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0056/2012 - C7-0106/2012 - 2012/2079(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 07/2012 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0057/2012 - C7-0107/2012 - 2012/2081(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 08/2012 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0058/2012 - C7-0108/2012 - 2012/2084(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Ir-Rapport Speċjali Nru 4/2012 (Kwittanza 2011) - "L-użu ta’ Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni għall-kofinanzjament ta’ infrastrutturi tat-trasport fil-portijiet: investiment effettiv?" (N7-0059/2012 - C7-0109/2012 - 2012/2086(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN, REGI

- Ir-Rapport Speċjali Nru 3/2012 (Kwittanza 2011) - "Il-fondi strutturali: il-Κummissjoni kellha suċċess biex tittratta n-nuqqasijiet identifikati fis-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll tal-Istati Membri?" (N7-0060/2012 - C7-0110/2012 - 2012/2087(DEC))

irreferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PECH, AGRI, EMPL, BUDG, REGI

- Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri (Is-Sra I. IVANOVA - BG) (N7-0061/2012 - C7-0111/2012 - 2012/0803(NLE))

irreferut

responsabbli :

CONT

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni skont il-punt28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17ta'Mejju2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2011/020ES/Comunidad Valenciana xdud tas-saqajn minn Spanja) (COM(2012)0204 - C7-0112/2012 - 2012/2089(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri (Is-Sur M.V. POPESCU - RO) (N7-0062/2012 - C7-0113/2012 - 2012/0804(NLE))

irreferut

responsabbli :

CONT

- Proposta emendata għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru1760/2000 dwar l-identifikazzjoni elettronika tal-annimali bovini u t-tneħħija tad-dispożizzjonijiet dwar it-tikkettjar volontarju taċ-ċanga (COM(2012)0162 - C7-0114/2012 - 2011/0229(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AGRI

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 10/2012 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0063/2012 - C7-0115/2012 - 2012/2090(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema Komunitarja għar-reġistrazzjoni tat-trasportaturi ta’ materjali radjuattivi (COM(2011)0518 - C7-0253/2011 - 2011/0225(NLE))

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

TRAN


5. Naffrontaw b'mod effikaċi l-isfida tal-piraterija marittima (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Naffrontaw b'mod effikaċi l-isfida tal-piraterija marittima

Id-dibattitu sar fid-data 14 ta' Marzu 2012 (punt 18 tal- Minuti ta' 14.3.2012).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Alexander Graf Lambsdorff u Marielle de Sarnez f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-piraterija marittima (B7-0223/2012);

- Roberts Zīle, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Oldřich Vlasák, Paweł Robert Kowal u Jacqueline Foster f'isem il-Grupp ECR, dwar il-piraterija marittima (B7-0224/2012);

- Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra u Ulrike Rodust f'isem il-Grupp S&D, dwar naffrontaw b'mod effikaċi l-isfida tal-piraterija marittima (B7-0225/2012);

- Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon u Dominique Vlasto f'isem il-Grupp PPE, dwar il-piraterija marittima (B7-0226/2012);

- Sabine Lösing, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber u Willy Meyer f'isem il-Grupp GUE/NGL dwar il-Piraterija Marittima (B7-0227/2012).

Votazzjoni: punt 12.56 tal- Minuti ta' 10.5.2012.


6. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda, fir-rigward ta' ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-kummerċ fl-ispeċijiet tal-fawna u l-flora selvaġġi, ir-Regolament (KE) Nru 865/2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 (D013523/06 - 2012/2626(RPS) - skadenza: 20/07/2012)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: INTA, IMCO

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi ("REACH") fir-rigward tal-merkurju (D018566/03 - 2012/2634(RPS) - skadenza: 04/08/2012)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE, IMCO

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) fir-rigward taċ-ċomb (D018570/03 - 2012/2633(RPS) - skadenza: 04/08/2012)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE, IMCO

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) li jemenda l-Anness XVII għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (“REACH”) fir-rigward tal-komposti tal-fenilmerkurju (D018571/03 - 2012/2632(RPS) - skadenza: 04/08/2012)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE, IMCO

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda l-Annessi I u II tad-Direttiva 2002/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi għall-arseniku, il-fluworu, iċ-ċomb, il-merkurju, l-endosulfan, id-diossini, l-ispeċi tal-Ambrosia, id-diklażuril u l-lasaloċid A sodju u limiti ta' azzjoni għad-diossini (D018842/03 - 2012/2630(RPS) - skadenza: 30/07/2012)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-użu tal-aċidu benżojku – benżoati (E 210-213) fix-xarbiet simili għall-inbid mingħajr alkoħol (D019479/03 - 2012/2620(RPS) - skadenza: 18/06/2012)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) fir-rigward tal-Anness XVII (Kadmju) (D019485/03 - 2012/2635(RPS) - skadenza: 04/08/2012)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE, IMCO

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għall-bifenażat, il-kaptan, iċ-ċiprodinil, il-fluwopikolid, l-eżitijażoks, l-isoprotijolan, il-metaldeid, l-ossadiksil u l-fosmet fi jew fuq ċerti prodotti (D019711/02 - 2012/2625(RPS) - skadenza: 21/06/2012)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jistabbilixxi, għall-2012, il-"Lista tal-Prodcom" ta’ prodotti industrijali previsti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3924/91 (D019753/02 - 2012/2627(RPS) - skadenza: 26/07/2012)
irreferut responsabbli: ITRE
opinjoni: IMCO

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu tal-Polisorbati (E 432-436) fil-ħalib tal-ġewż tal-Indi (D019783/02 - 2012/2624(RPS) - skadenza: 19/06/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda d-Deċiżjonijiet 2010/2/UE u 2011/278/UE fir-rigward tas-setturi u s-subsetturi li huma meqjusa esposti għal riskju sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju (D020250/01 - 2012/2631(RPS) - skadenza: 30/07/2012)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE


7. Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozz ta' att delegat li ġej intbagħat lill-Parlament:

Regolament delegat (UE) Nru …/... tal-Kummissjoni tat-30.4.2012 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1236/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi skema ta' kontroll u infurzar applikabbli fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-Koperazzjoni Multilaterali fil-Ġejjieni dwar is-Sajd fl-Atlantiku tal-Grigal - -C(2012)2576 - skadenza: 30.6.2012

irreferut responsabbli: PECH


8. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Bi qbil mal-Artikolu 24(4) tar-Regolament Finanzjarju kif interpretat fil-Punt 20 tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar miżuri tranżitorji applikabbli għall-proċedura baġitarja wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-Kumitat għall-Baġits approva l-proposta tal-Kummissjoni għat-trasferiment tal-approprjazzjonijiet DEC 03/2012 (N7-0054/2012 - C7-0103/2012 - 2012/2072(GBD)).

Bi qbil mal-Artikolu 24(4) tar-Regolament Finanzjarju kif interpretat fil-Punt 20 tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar miżuri tranżitorji applikabbli għall-proċedura baġitarja wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-Kumitat għall-Baġits ma approvax il-proposta tal-Kummissjoni għat-trasferiment tal-approprjazzjonijiet DEC 05/2012 (N7-0055/2012 - C7-0104/2012 - 2012/2073(GBD)).

Bi qbil mal-Artikolu 24(4) tar-Regolament Finanzjarju kif interpretat fil-Punt 20 tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar miżuri tranżitorji applikabbli għall-proċedura baġitarja wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-Kumitat għall-Baġits approva l-proposta tal-Kummissjoni għat-trasferiment tal-approprjazzjonijiet DEC 06/2012 (N7-0053/2012 - C7-0100/2012 - 2012/2070(GBD)).

Bi qbil mal-Artikolu 179(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għal-Baġits iddeċiedi li ma jesprimix opinjoni dwar il-proġett ippreżentat mill-Kummissjoni Ewropea għall-kostruzzjoni ta' bini għaċ-Ċentru Konġunt Għar-Riċerka – L-Istitut tal-Materjali u l-Kejl ta' Referenza (IRMM) f'Geel, il-Belġju.


9. Kwittanza 2010 (dibattitu)

Il-President ta merħba lil Vítor Manuel da Silva Caldeira (President tal-Qorti tal-Awdituri).

Kwittanza 2010: baġit ġenerali tal-UE - Taqsima III - Il-Kummissjoni

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010 - Taqsima III - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi [COM(2011)0473 - C7-0256/2011- 2011/2201(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A7-0098/2012)

Rapporti speċjali tal-QEA fil-kuntest tal-kwittanza tal-Kummissjoni 2010

Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza tal-Kummissjoni 2010 [2011/2225(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A7-0102/2012)

Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, Il-Parlament Ewropew

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew [COM(2011)0473 - C7-0257/2011- 2011/2202(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012)

Kwittanza 2010: It-tmien, id-disa' u l-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tat-Tmien, id-Disa' u l-Għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0471 - C7-0273/2011- 2011/2212(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012)

Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, Il-Kunsill

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima II – Il-Kunsill [COM(2011)0473 - C7-0258/2011- 2011/2203(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0095/2012)

Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, Il-Qorti tal-Ġustizzja

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja [COM(2011)0473 - C7-0259/2011- 2011/2204(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0088/2012)

Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, Il-Qorti tal-Awdituri

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri [COM(2011)0473 - C7-0260/2011- 2011/2205(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0091/2012)

Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [COM(2011)0473 - C7-0261/2011- 2011/2206(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0092/2012)

Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, Il-Kumitat tar-Reġjuni

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni [COM(2011)0473 - C7-0262/2011- 2011/2207(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0090/2012)

Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, L-Ombudsman Ewropew

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew [COM(2011)0473 - C7-0263/2011- 2011/2208(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0089/2012)

Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima IX - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [COM(2011)0473 - C7-0264/2011- 2011/2209(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0093/2012)

Kwittanza 2010: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea [2011/2232(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012)

Kwittanza 2010: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0280/2011- 2011/2219(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012)

Kwittanza 2010: Cedefop - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0274/2011- 2011/2213(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012)

Kwittanza 2010: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0290/2011- 2011/2230(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012)

Kwittanza 2010: L-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0293/2011- 2011/2234(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012)

Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0285/2011- 2011/2224(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012)

Kwittanza 2010: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0287/2011- 2011/2227(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012)

Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0294/2011- 2011/2235(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012)

Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0278/2011- 2011/2217(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012)

Kwittanza 2010: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0286/2011- 2011/2226(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012)

Kwittanza 2010 - L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0351/2011- 2011/2264(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012)

Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0281/2011- 2011/2220(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012)

Kwittanza 2010: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0277/2011- 2011/2216(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012)

Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0284/2011- 2011/2223(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012)

Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0288/2011- 2011/2228(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012)

Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0289/2011- 2011/2229(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012)

Kwittanza 2010: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0283/2011- 2011/2222(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012)

Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0279/2011- 2011/2218(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012)

Kwittanza 2010: L-Aġenzija għall-Provvista tal-Euratom

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Provvista tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0295/2011- 2011/2236(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012)

Kwittanza 2010: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0275/2011- 2011/2214(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012)

Kwittanza 2010: L-Eurojust

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0282/2011- 2011/2221(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012)

Kwittanza 2010: Europol

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Europol għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0316/2011- 2011/2255(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012)

Kwittanza 2010: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0276/2011- 2011/2215(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012)

Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (FRONTEX)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0291/2011- 2011/2231(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012)

Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea GNSS

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea GNSS għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0292/2011- 2011/2233(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012)

Kwittanza 2010: ARTEMIS - Sistemi Informatiċi Integrati

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ARTEMIS għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0299/2011- 2011/2240(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012)

Kwittanza 2010: CLEAN SKY - Ajrunawtika u Ambjent

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta CLEAN SKY għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0298/2011- 2011/2239(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012)

Kwittanza 2010: Impriża Konġunta ENIAC

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ENIAC għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0352/2011- 2011/2265(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012)

Kwittanza 2010: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0301/2011- 2011/2242(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012)

Kwittanza 2010: L-Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi (IMI)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar Mediċini Innovattivi għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0300/2011- 2011/2241(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012)

Kwittanza 2010: L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0296/2011- 2011/2237(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012)

Kwittanza 2010: Il-Proġett Konġunt SESAR

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Proġett Konġunt SESAR għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0297/2011- 2011/2238(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012)

Christofer Fjellner, Martin Ehrenhauser, Jens Geier (sostitut ta' Inés Ayala Sender), Monica Luisa Macovei u Bogusław Liberadzki ppreżentaw ir-rapporti tagħhom.

Tkellmu Nicolai Wammen (President fil-kariga tal-Kunsill), Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni) u Vítor Manuel da Silva Caldeira (President tal-Qorti tal-Awdituri).

Tkellmu Csaba Őry (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Jutta Haug (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Tamás Deutsch (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Guido Milana (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH), Morten Løkkegaard (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Renate Sommer (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Véronique Mathieu (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Wim van de Camp (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Salvatore Iacolino (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Silvia-Adriana Ţicău (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Thijs Berman (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Simon Busuttil (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Iliana Ivanova f'isem il-Grupp PPE, Edit Herczog f'isem il-Grupp S&D, Jan Mulder f'isem il-Grupp ALDE, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Andrea Češková f'isem il-Grupp ECR, Marta Andreasen f'isem il-Grupp EFD, Søren Bo Søndergaard f'isem il-Grupp GUE/NGL, Lucas Hartong Membru mhux affiljat, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, José Bové, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Edit Herczog, u Philip Bradbourn.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

Tkellmu Jens Geier, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Philip Bradbourn, li rrispondih, Mikael Gustafsson, Hans-Peter Martin, Marian-Jean Marinescu, Barbara Weiler, Olle Schmidt, Satu Hassi, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Andrew Henry William Brons, Ingeborg Gräßle, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Ryszard Czarnecki, Nicole Sinclaire, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Sonik, Monika Flašíková Beňová, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET) u Barbara Matera (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM).

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Zofija Mazej Kukovič u Elena Băsescu.

Tkellmu Vítor Manuel da Silva Caldeira, Algirdas Šemeta, Nicolai Wammen, Christofer Fjellner, Martin Ehrenhauser, Jens Geier u Monica Luisa Macovei.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12 tal- Minuti ta' 10.5.2012.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.10
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 11.30)


PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Viċi President

10. Varji

Tkellmu Sajjad Karim dwar l-attakk razzista mwettaq fuq id-dar tiegħu f'Lulju 2011, is-sentenzi reċenti imposti fuq l-awturi ta' dan l-attakk u biex jirringrazzja lill-Parlament Ewropew għall-appoġġ tiegħu, u Zbigniew Ziobro dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina u kontra l-bojkott tal-EURO 2012.


11. L-appoġġ għall-istabbiliment ta’ Jum Ewropew ta’ Tifkira tal-Ġusti (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni bil-Miktub 0003/2012 imressqa mill-Membri Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi u David-Maria Sassoli dwar l-appoġġ għall-istabbiliment ta’ Jum Ewropew ta’ Tifkira tal-Ġusti ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. Għalhekk, skont l-Artikolu 123(3) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, se tingħadda lid-destinatarji tagħha u se tkun ippubblikata fit-Testi Adottati ta' din is-seduta (P7_TA(2012)0205) waqt li l-ismijiet tal-firmatarji se jiġu indikati fil-Minuti (Anness 1 tal- Minuti ta' 10.5.2012).

Tkellem Gabriele Albertini.


12. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


12.1. Il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea [COM(2012)0041 - C7-0030/2012- 2012/0019(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0140/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0148)


12.2. Restrizzjonijiet fuq importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti tal-azzar mill-Federazzjoni Russa ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2007 dwar l-amministrazzjoni ta’ ċerti restrizzjonijiet fuq importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti tal-azzar mill-Federazzjoni Russa [COM(2011)0715 - C7-0396/2011- 2011/0315(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Robert Sturdy (A7-0085/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0149)


12.3. Il-pubblikazzjoni elettronika ta' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill dwar il-pubblikazzjoni elettronika ta' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea [10222/2011 - C7-0076/2012- 2011/0070(APP)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Zbigniew Ziobro (A7-0087/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0150)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' regolament tal-Kunsill.


12.4. Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari ta' Corneliu Vadim Tudor (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Corneliu Vadim Tudor [2011/2100(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0151/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0151)


12.5. L-ajruporti reġjonali u tas-servizzi tal-ajru (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-futur tal-ajruporti reġjonali u tas-servizzi tal-ajru fl-UE [2011/2196(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Philip Bradbourn (A7-0094/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0152)


12.6. Kwittanza 2010: baġit ġenerali tal-UE - Taqsima III - Il-Kummissjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010 - Taqsima III - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi [COM(2011)0473 - C7-0256/2011- 2011/2201(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A7-0098/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI N° 1

Adottata (P7_TA(2012)0153)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI N° 2

Adottata (P7_TA(2012)0153)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI N° 3

Adottata (P7_TA(2012)0153)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI N° 4

Adottata (P7_TA(2012)0153)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI N° 5

Adottata (P7_TA(2012)0153)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI N° 6

Adottata (P7_TA(2012)0153)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI N° 7

Adottata (P7_TA(2012)0153)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0153)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.7. Rapporti speċjali tal-QEA fil-kuntest tal-kwittanza tal-Kummissjoni 2010 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza tal-Kummissjoni 2010 [2011/2225(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Christofer Fjellner (A7-0102/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0154)

Intervent

Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni), li wera s-sodisfazzjoni tiegħu fir-rigward tar-riżultat tal-votazzjoni.


12.8. Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew [COM(2011)0473 - C7-0257/2011- 2011/2202(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A7-0120/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0155)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0155)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.9. Kwittanza 2010: It-tmien, id-disa' u l-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tat-Tmien, id-Disa' u l-Għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0471 - C7-0273/2011- 2011/2212(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martin Ehrenhauser (A7-0100/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0156)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0156)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.10. Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, Il-Kunsill (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima II – Il-Kunsill [COM(2011)0473 - C7-0258/2011- 2011/2203(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0095/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0157)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0157)

Inżammet il-kwittanza u l-għeluq tal-kontijiet ġie differit (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.11. Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, Il-Qorti tal-Ġustizzja (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja [COM(2011)0473 - C7-0259/2011- 2011/2204(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0088/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0158)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0158)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.12. Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, Il-Qorti tal-Awdituri (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri [COM(2011)0473 - C7-0260/2011- 2011/2205(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0091/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0159)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0159)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.13. Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [COM(2011)0473 - C7-0261/2011- 2011/2206(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0092/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0160)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0160)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.14. Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, Il-Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni [COM(2011)0473 - C7-0262/2011- 2011/2207(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0090/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0161)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0161)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.15. Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, L-Ombudsman Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew [COM(2011)0473 - C7-0263/2011- 2011/2208(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0089/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0162)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0162)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.16. Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima IX - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [COM(2011)0473 - C7-0264/2011- 2011/2209(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0093/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0163)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0163)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.17. Kwittanza 2010: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea [2011/2232(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0103/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0164)

Intervent

Edit Herczog, qabel il-votazzjoni dwar il-mozzjoni għal riżoluzzjoni emendata, sabiex tirrakkomanda lill-Membri tal-Grupp S&D biex jivvutaw kontra.


12.18. Kwittanza 2010: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0280/2011- 2011/2219(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0125/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 18)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0165)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0165)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.19. Kwittanza 2010: Cedefop - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0274/2011- 2011/2213(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0129/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 19)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0166)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0166)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.20. Kwittanza 2010: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0290/2011- 2011/2230(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0119/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 20)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0167)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0167)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.21. Kwittanza 2010: L-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0293/2011- 2011/2234(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0130/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 21)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0168)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0168)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.22. Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0285/2011- 2011/2224(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0124/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 22)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0169)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0169)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.23. Kwittanza 2010: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0287/2011- 2011/2227(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0123/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 23)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0170)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0170)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.24. Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0294/2011- 2011/2235(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0126/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 24)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0171)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0171)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.25. Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0278/2011- 2011/2217(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0105/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 25)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0172)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0172)

Inżammet il-kwittanza u l-għeluq tal-kontijiet ġie differit (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.26. Kwittanza 2010: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0286/2011- 2011/2226(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0106/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 26)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0173)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0173)

Inżammet il-kwittanza u l-għeluq tal-kontijiet ġie differit (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.27. Kwittanza 2010 - L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0351/2011- 2011/2264(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0132/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 27)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0174)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0174)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.28. Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0281/2011- 2011/2220(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0107/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 28)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0175)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0175)

Inżammet il-kwittanza u l-għeluq tal-kontijiet ġie differit (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.29. Kwittanza 2010: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0277/2011- 2011/2216(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0134/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 29)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0176)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0176)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.30. Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0284/2011- 2011/2223(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0137/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 30)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0177)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0177)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.31. Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0288/2011- 2011/2228(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0136/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 31)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0178)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0178)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.32. Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0289/2011- 2011/2229(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0118/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 32)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0179)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0179)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.33. Kwittanza 2010: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0283/2011- 2011/2222(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0135/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 33)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0180)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0180)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.34. Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0279/2011- 2011/2218(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0117/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 34)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0181)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0181)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.35. Kwittanza 2010: L-Aġenzija għall-Provvista tal-Euratom (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Provvista tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0295/2011- 2011/2236(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0131/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 35)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0182)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0182)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.36. Kwittanza 2010: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0275/2011- 2011/2214(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0116/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 36)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0183)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0183)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.37. Kwittanza 2010: L-Eurojust (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0282/2011- 2011/2221(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0128/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 37)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0184)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0184)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.38. Kwittanza 2010: Europol (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Europol għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0316/2011- 2011/2255(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0111/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 38)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0185)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0185)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.39. Kwittanza 2010: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0276/2011- 2011/2215(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0122/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 39)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0186)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0186)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Intervent

Gerard Batten dwar l-isvolġiment tal-votazzjoni.


12.40. Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (FRONTEX) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0291/2011- 2011/2231(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0133/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 40)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0187)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0187)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.41. Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea GNSS (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea GNSS għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0292/2011- 2011/2233(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0127/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 41)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0188)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0188)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.42. Kwittanza 2010: ARTEMIS - Sistemi Informatiċi Integrati (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ARTEMIS għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0299/2011- 2011/2240(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0109/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 42)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0189)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0189)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.43. Kwittanza 2010: CLEAN SKY - Ajrunawtika u Ambjent (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta CLEAN SKY għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0298/2011- 2011/2239(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0115/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 43)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0190)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0190)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.44. Kwittanza 2010: Impriża Konġunta ENIAC (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ENIAC għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0352/2011- 2011/2265(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0112/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 44)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0191)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0191)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.45. Kwittanza 2010: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0301/2011- 2011/2242(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0110/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 45)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0192)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0192)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.46. Kwittanza 2010: L-Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi (IMI) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar Mediċini Innovattivi għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0300/2011- 2011/2241(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0108/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 46)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0193)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0193)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.47. Kwittanza 2010: L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0296/2011- 2011/2237(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0113/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 47)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0194)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0194)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.48. Kwittanza 2010: Il-Proġett Konġunt SESAR (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Proġett Konġunt SESAR għas-sena finanzjarja 2010 [COM(2011)0473 - C7-0297/2011- 2011/2238(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0114/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 48)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0195)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0195)

Ingħatat il-kwittanza u ġie approvat l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness VI, Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.49. Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE - ġlieda kontra l-frodi - Rapport annwali 2010 (votazzjoni)

Rapport dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea - Ġlieda kontra l-frodi - Rapport Annwali 2010 [2011/2154(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Zigmantas Balčytis (A7-0121/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 49)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0196)


12.50. Roaming fuq netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar roaming fuq netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni (Riformulazzjoni) [COM(2011)0402 - C7-0190/2011- 2011/0187(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Angelika Niebler (A7-0149/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 50)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2012)0197)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2012)0197)


12.51. L-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' sustanzi kimiċi perikolużi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' sustanzi kimiċi perikolużi (riformulazzjoni) [COM(2011)0245 - C7-0107/2011- 2011/0105(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Dan Jørgensen (A7-0015/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 51)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2012)0198)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2012)0198)

Intervent

Algirdas Šemeta, qabel il-votazzjoni, biex jagħmel dikjarazzjoni.


12.52. Emenda tal-Artikoli 87a u 88 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar l-emenda tal-Artikoli 87a u 88 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew [2009/2195(REG)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Carlo Casini (A7-0072/2012)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa għall-adozzjoni tal-emendi)(Maġġoranza sempliċi meħtieġa għall-adozzjoni tal-proposta għal deċiżjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 52)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0199)

Id-dispożizzjonijiet il-ġodda jidħlu fis-seħħ mill-ewwel ġurnata tas-sessjoni parzjali li jmiss.


12.53. Il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (Ruma II) (votazzjoni)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-emenda tar-Regolament (KE) Nru 864/2007 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (Ruma II) [2009/2170(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0152/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 53)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0200)


12.54. L-Istrateġija kummerċjali u ta' investiment għan-Nofsinhar tal-Mediterran wara r-rivoluzzjonijiet tar-Rebbiegħa Għarbija (votazzjoni)

Rapport dwar Kummerċ għall-Bidla: L-Istrateġija Kummerċjali u ta' Investiment tal-UE għan-Nofsinhar tal-Mediterran wara r-rivoluzzjonijiet tar-Rebbiegħa Għarbija [2011/2113(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Niccolò Rinaldi (A7-0104/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 54)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0201)


12.55. Privattivi għal proċessi bijoloġiċi essenzjali (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0228/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 55)

Tkellmu Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, biex jitlob il-posponiment tal-votazzjoni għas-sessjoni parzjali li jmiss, Enrique Guerrero Salom f'isem il-Grupp S&D, biex isostni din it-talba, u Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, li oġġezzjoni għaliha.

Il-Parlament ma laqax it-talba permezz tal-VE (269 favur, 296 kontra, 12 abstentions).

Għaldaqstant saret il-votazzjoni.

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0202)

Intervent

Evelyne Gebhardt, waqt il-votazzjoni, biex tippreċiża t-test.


12.56. Naffrontaw b'mod effikaċi l-isfida tal-piraterija marittima (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 14 ta' Marzu 2012 (punt 18 tal- Minuti ta' 14.3.2012).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 10 ta' Mejju 2012 (punt 2 tal- Minuti ta' 10.5.2012).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0223/2012, B7-0224/2012, B7-0225/2012, B7-0226/2012 u B7-0227/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 56)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0223/2012

(flok B7-0223/2012, B7-0224/2012, B7-0225/2012 u B7-0226/2012):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Ria Oomen-Ruijten u Dominique Vlasto f'isem il-Grupp PPE,

Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra u Ulrike Rodust f'isem il-Grupp S&D,

Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort u Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE,

Peter van Dalen, Roberts Zīle, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal u Jacqueline Foster f'isem il-Grupp ECR.

Adottata (P7_TA(2012)0203)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0227/2012 waqgħet.)


13. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Philip Bradbourn - A7-0094/2012

Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Ana Miranda, Andrea Zanoni, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Janusz Władysław Zemke, Georges Bach, Elena Băsescu, Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock u Hannu Takkula

Rapport Christofer Fjellner - A7-0102/2012

Andrea Češková

Rapport Bogusław Liberadzki - A7-0120/2012

Marina Yannakoudakis

Rapport Martin Ehrenhauser - A7-0100/2012

Marina Yannakoudakis

Rapport Monica Luisa Macovei - A7-0105/2012

Eija-Riitta Korhola

Rapport Inés Ayala Sender - A7-0091/2012

Charles Tannock

Rapport Monica Luisa Macovei - A7-0132/2012

Marina Yannakoudakis

Rapport Angelika Niebler - A7-0149/2012

Elena Băsescu, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, George Lyon, Adam Bielan u Hannu Takkula

Rapport Cecilia Wikström - A7-0152/2012

Elena Băsescu u Charles Tannock

Rapport Niccolò Rinaldi - A7-0104/2012

Ewald Stadler, Adam Bielan u Elena Băsescu

Privattivi għal proċessi bijoloġiċi essenzjali - B7-0228/2012

Charles Tannock u Elena Băsescu

Naffrontaw b'mod effikaċi l-isfida tal-piraterija marittima - RC-B7-0223/2012

Marek Józef Gróbarczyk, Izaskun Bilbao Barandica u Carlo Fidanza


14. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


15. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 97 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- Rakkomandazzjoni lill-Kunsill skont l-Artikolu 97 tar-Regoli ta' Proċedura dwar ir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem (2012/2088(INI))
(B'segwitu għad-Deċiżjoni tal-President tat-3.5.2012)

Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva(Artikolu 121(3) tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar is-67 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (2012/2036(INI))
(opinjoni: DEVE)

Modifiki tar-riferimenti lill-KumitatiModifiki tar-riferimenti lill-Kumitati

Kumitat REGI

- L-Impriżi Żgħar u ta' Daqs Medju (SMEs): kompetittività u opportunitajiet kummerċjali (2012/2042(INI))
irreferut responsabbli: ITRE
opinjoni: ENVI, EMPL, ECON, IMCO, REGI, INTA

Kumitat DEVE

- Stabbiliment tal-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni - Orizzont 2020 (2014-2020) (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD))
irreferut responsabbli: ITRE
opinjoni: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, TRAN, REGI, DEVE

- Ir-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni f'Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni - Orizzont 2020 (2014-2020) (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD))
irreferut responsabbli: ITRE
opinjoni: AFET, BUDG, DEVE


16. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 123(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

301

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

82

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

106

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

231

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

73

0009/2012

Oreste Rossi

12

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

276

0011/2012

Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

292

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

96

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

87

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

87

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

19

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

65

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

31

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

74

0019/2012

Gianni Pittella, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marisa Matias, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

22

0020/2012

Petru Constantin Luhan, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Riikka Manner, Marisa Matias

46


17. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

F'konformità mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti ta' din is-seduta u l-minuti tas-seduta tal-bieraħ se jitressqu għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


18. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 21 ta' Mejju 2012 sad-data 24 ta' Mejju 2012.


19. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, Delli, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Terho, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Zahradil, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Osservaturi

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Picula, Radoš, Vrbat


Anness 1 - L-appoġġ għall-istabbiliment ta’ Jum Ewropew ta’ Tifkira tal-Ġusti (dikjarazzjoni bil-miktub)

Dikjarazzjoni bil-miktub nru 0003/2012 imressqa mill-Membri Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi u David-Maria Sassoli dwar l-appoġġ għall-istabbiliment ta’ Jum Ewropew ta’ Tifkira tal-Ġusti (punt 11 tal- Minuti ta' 10.5.2012 et P7_TA(2012)0205) u ffirmata minn 388 Membru:

János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Phil Bennion, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Luigi Ciriaco De Mita, Harlem Désir, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Herbert Dorfmann, Isabelle Durant, Robert Dušek, Christian Ehler, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Sari Essayah, Edite Estrela, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Ana Gomes, Sylvie Goulard, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Romana Jordan, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, María Muñiz De Urquiza, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Sławomir Witold Nitras, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Kārlis Šadurskis, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Amalia Sartori, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, György Schöpflin, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Francesco Enrico Speroni, Ewald Stadler, Struan Stevenson, Daniël van der Stoep, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Catherine Trautmann, Gino Trematerra, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Hermann Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Avviż legali - Politika tal-privatezza