Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 21 maj 2012 - Strasbourg

16. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
CRE

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 150 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Nikolaos Chountis, Vytautas Landsbergis, Derek Vaughan, Izaskun Bilbao Barandica, Nikos Chrysogelos, Slavi Binev, Seán Kelly, Maria Eleni Koppa, Theodoros Skylakakis, Nikolaos Salavrakos, Kyriacos Triantaphyllides, Ricardo Cortés Lastra, Andrew Henry William Brons, Joseph Cuschieri, Alda Sousa, Corneliu Vadim Tudor, Antigoni Papadopoulou och João Ferreira.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy