Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 21. toukokuuta 2012 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 3.Parlamentin kokoonpano
 4.Puhemiehen julkilausumat
 5.Puhemiehen ilmoitus
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen
 9.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 10.Vetoomukset
 11.Rauenneet kirjalliset kannanotot
 12.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Sisämarkkinoiden tulostaulu (keskustelu)
 15.Kaikille EU:n kansalaisille myönnettävä oikeus matkustaa ilman viisumia Kanadaan sekä EU:n ja Kanadan kattava talous- ja kauppasopimus (keskustelu)
 16.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 17.Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia (lyhyt esittely)
 18.EU:n lähestymistapa rikosoikeuteen (lyhyt esittely)
 19.Naisten tulevaisuudennäkymät Turkissa - 2020 (lyhyt esittely)
 20.Haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksien vahvistaminen (lyhyt esittely)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (117 kb) Läsnäololista (55 kb) 
 
Pöytäkirja (141 kb) Läsnäololista (50 kb) 
 
Pöytäkirja (202 kb) Läsnäololista (62 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö